Cấu trúc của Blogger

Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá

Khi bạn đam mê thiết kế một blog cá nhân, muốn tạo nên một trang weblog thật đẹp thị điều đầu tiên bạn cần làm là phải hiểu rõ về thành phần cấu tạo của nó. Đó là việc hết sức quan trong không thiểu thiếu trong việc chỉnh sửa HTML của blogger template. Về cơ bản, cấu trúc của bất kỳ các mẫu là không hoàn toàn giống nhau. Nhưng, với những hiểu biết cơ bản bạn có thể hiểu rõ được các cơ chế của mẫu blog hiện có, thiết kế được mẫu blog và có thể làm thay đổi cơ cấu tổ chức của blog.

Hình ảnh minh họa

☼ Chi tiết cụ thể bao gồm 8 phần:
1. Body: là toàn bộ viền bao outer các khối mẫu blog của bạn (nói một cách đơn giản nó là toàn bộ những thứ mà bạn nhìn thấy hiển thị trên màn hình).

2. Outer-wrapper: nội dung này bao trùm toàn bộ mẫu blog (Body giống như là phần bên ngoài mẫu blog). Nói chung, bạn thiết kế một wrapper để chứa nhiều các block nhỏ trong đó. Các block chung hầu hết chứa trong Outer-wrapper là các Header, Content,Footer.

3. Header: block này là phần trên cùng của hầu hết các blog (cái tên header đã nói lên điều này một cách rõ ràng). Nhưng bên trong Header bạn có thành phần phụ khác đó là Header Title, Header Descripaion và các thành phần khác giống như banners quảng cáo, thanh trình đơn menu bar... Do vậy, để chửa toàn bộ các blocks phụ nói trên trong đó thì Header nhất thiết phải được thiết kế đủ rộng để chứa chúng.

4. Content: nằm dưới Header là Content-wrapper – đây là phần quan trọng hơn cả, chứa các thành phần quan trọng như Sidebar containers (1,2 hoặc nhiều sidebars) và phần nội dung chính (phần chứa các bài viết, nhận xét hoặc các quảng cáo).

5. Footer: là phần nằm ở phía dưới cùng của hầu hết các mẫu. Giống như Header section, bạn cũng cần phải thiết kế Footer-wrapper để chứa các nội dung phụ trong Footer section.

6. Main: Main-wrapper: là thành phần chính nằm trong Content-wrapper. Bên trong Main-wrapper là phần bài viết, nhận xét, ngày tháng đăng bài và các tiện ích khác được tạo từ lựa chọn “Add Page Element”.

7. Sidebar: là thành phần bao gồm các tiện ích - About Me, Labels, Archive, Text, HTML, Adsense. Trong mẫu cơ bản của Blogger template, bạn thường thấy các mẫu có 1 sidebar - hoặc 2-column (Main and Sidebar). Nhưng bạn cũng có thể dễ dàng thêm các cột Sidebar vào mẫu Blogger. Bạn cần phải hiểu rõ về chúng, trước hết là về cơ cấu tổ chức của các mẫu Blog để có thể quyết định thêm vào bên trái hay bên phải Main container các Sidebar để tạo thành mẫu 2 sidebars – hoặc mẫu 3-column.

8. Blog Post: Đây là phần bài viết của bạn hiển thị bào gồm Tiêu đề bài viết, bài viết, tác giả, Labels, ...
Bạn có thể tham khảo cấu trúc của nó dạng cây sau sẽ giúp bạn dễ hiểu hơn.
 • Body
  • Outer-wrapper
   • Header-wrapper
    • Blog Title
    • Blog Description
    • Other widgets
   • Content-wrapper
    • Sidebar-wrapper (1,2,3...)
    • Main-wrapper
     • Date Header
     • Posts
      • Post Title
      • Post Content (or called Post Body)
      • Post Footer (Author, Labels,etc)
     • Comments
     • Feed Link
     • Other widgets (mostly ad units)
   • Footer-wrapper
    • Footer text (disclaimer, copyrights, etc)
    • Other widgets

Một khi bạn hiểu rõ cấu trúc cơ bản này, nó sẽ giúp bạn dễ dàng hơn để bắt đầu học tập về cấu trúc mã Blogger. Học mã cấu trúc không phải là học tập về HTML hay CSS, nhưng khi hiểu rõ mã mẫu Blogger được tổ chức ra sao sẽ giúp bạn thùy chỉnh mẫu một cách khá nhiều chỉ với những kiến thức cơ bản nhất.

Không có nhận xét nào