Chèn "Google translate" vào blogger

Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá

Khi bạn tạo ra một trang blog hay web, bạn luôn mong muốn blog hay web mình ngày càng được nhiều người truy cập. Hơn nữa là được nhiều người trên thế giới biết đến bạn, nhiều người trên thế giới nầy truy cập vào blog bạn. Tuy nhiên, trên thế giới có nhiều thứ ngôn ngữ khác nhau, nên việc bất đồng ngôn ngữ là không thể tránh. Để có thể khắc phục việc này bạn nên thêm công cụ dịch blog hoặc web bạn sang nhiều thứ tiếng khác nhau để có thể thu hút nhiều người truy cập hơn. Ở đây mình xin hướng dẫn bạn cách đưa Google Translate vào blog bắng biểu tượng quốc gia.

Bạn hãy xem Demo bên dưới

English French German Spain Italian Dutch

Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified


☼ Cách thực hiện
1. Đầu tiên bạn đăng nhập và vào bố cục blog
2. Sau đó chọn thêm tiện ích (Add A Gadget )3. Bạn hãy click thêm HTML/Javascript4. Tiếp theo là bạn hãy copy và dán code bên dưới vào HTML/Javascript trên
<style> .google_translate img { filter:alpha(opacity=100); -moz-opacity: 1.0; opacity: 1.0; border:0; } .google_translate:hover img { filter:alpha(opacity=30); -moz-opacity: 0.30; opacity: 0.30; border:0; } .google_translatextra:hover img { filter:alpha(opacity=0.30); -moz-opacity: 0.30; opacity: 0.30; border:0; } </style> <div> <a class="google_translate" href="#" target="_blank" rel="nofollow" title="English" onclick="window.open('http://translate.google.com/translate?u='+encodeURIComponent(location.href)+'&langpair=vi%7Cen&hl=en'); return false;"><img alt="English" border="0" align="absbottom" title="English" height="30" src="http://lh6.ggpht.com/_pt7i0nbIOCY/SWwjycGEnLI/AAAAAAAAA1o/7p6S3-tipsA/English_thumb%5B3%5D.png?imgmax=800" style="cursor: pointer;margin-right:2px" width="26"/></a> <a class="google_translate" href="#" target="_blank" rel="nofollow" title="French" onclick="window.open('http://translate.google.com/translate?u='+encodeURIComponent(location.href)+'&langpair=vi%7Cfr&hl=en'); return false;"><img alt="French" border="0" align="absbottom" title="French" height="27" src="http://lh3.ggpht.com/_pt7i0nbIOCY/SWwj1AdOWZI/AAAAAAAAA1w/lWUkGNrOFYo/French_thumb%5B5%5D.png?imgmax=800" style="cursor: pointer;margin-right:2px" width="26"/></a> <a class="google_translate" href="#" target="_blank" rel="nofollow" title="German" onclick="window.open('http://translate.google.com/translate?u='+encodeURIComponent(location.href)+'&langpair=vi%7Cde&hl=en'); return false;"><img alt="German" border="0" align="absbottom" title="German" height="27" src="http://lh5.ggpht.com/_pt7i0nbIOCY/SWwj4Ab0NaI/AAAAAAAAA14/3H56LPKtijA/German_thumb%5B1%5D.png?imgmax=800" style="cursor: pointer;margin-right:2px" width="26"/></a> <a class="google_translate" href="#" target="_blank" rel="nofollow" title="Spain" onclick="window.open('http://translate.google.com/translate?u='+encodeURIComponent(location.href)+'&langpair=vi%7Ces&hl=en'); return false;"><img alt="Spain" border="0" align="absbottom" title="Spain" height="27" src="http://lh3.ggpht.com/_pt7i0nbIOCY/SWwj8KhadjI/AAAAAAAAA2A/GNyl8VBie3o/Spain_thumb%5B1%5D.png?imgmax=800" style="cursor: pointer;margin-right:2px" width="26"/></a> <a class="google_translate" href="#" target="_blank" rel="nofollow" title="Italian" onclick="window.open('http://translate.google.com/translate?u='+encodeURIComponent(location.href)+'&langpair=vi%7Cit&hl=en'); return false;"><img alt="Italian" border="0" align="absbottom" title="Italian" height="27" src="http://lh3.ggpht.com/_pt7i0nbIOCY/SWwj-14HeyI/AAAAAAAAA2I/TN52dIqkO9Q/Italian_thumb%5B1%5D.png?imgmax=800" style="cursor: pointer;margin-right:2px" width="26"/></a> <a class="google_translate" href="#" target="_blank" rel="nofollow" title="Dutch" onclick="window.open('http://translate.google.com/translate?u='+encodeURIComponent(location.href)+'&langpair=vi%7Cnl&hl=en'); return false;"><img alt="Dutch" border="0" align="absbottom" title="Dutch" height="27" src="http://lh5.ggpht.com/_pt7i0nbIOCY/SWwkBmKewNI/AAAAAAAAA2Q/43NEAnyNo1I/Dutch_thumb%5B1%5D.png?imgmax=800" style="cursor: pointer;margin-right:2px" width="26"/></a> <br/><br/> <a class="google_translate" href="#" target="_blank" rel="nofollow" title="Russian" onclick="window.open('http://translate.google.com/translate?u='+encodeURIComponent(location.href)+'&langpair=vi%7Cru&hl=en'); return false;"><img alt="Russian" border="0" align="absbottom" title="Russian" height="27" src="http://lh4.ggpht.com/_pt7i0nbIOCY/SWwkESa-0pI/AAAAAAAAA2Y/i0X4cKgxq3g/Russian_thumb%5B1%5D.png?imgmax=800" style="cursor: pointer;margin-right:2px" width="26"/></a> <a class="google_translate" href="#" target="_blank" rel="nofollow" title="Portuguese" onclick="window.open('http://translate.google.com/translate?u='+encodeURIComponent(location.href)+'&langpair=vi%7Cpt&hl=en'); return false;"><img alt="Portuguese" border="0" align="absbottom" title="Portuguese" height="27" src="http://lh4.ggpht.com/_pt7i0nbIOCY/SWwkG0osjzI/AAAAAAAAA2g/_kM2A16R_Ho/Portuguese_thumb%5B1%5D.png?imgmax=800" style="cursor: pointer;margin-right:2px" width="26"/></a> <a class="google_translate" href="#" target="_blank" rel="nofollow" title="Japanese" onclick="window.open('http://translate.google.com/translate?u='+encodeURIComponent(location.href)+'&langpair=vi%7Cja&hl=en'); return false;"><img alt="Japanese" border="0" align="absbottom" title="Japanese" height="27" src="http://lh5.ggpht.com/_pt7i0nbIOCY/SWwkJ6RBJAI/AAAAAAAAA2o/lpsTh893J3k/Japanese_thumb%5B1%5D.png?imgmax=800" style="cursor: pointer;margin-right:2px" width="26"/></a> <a class="google_translate" href="#" target="_blank" rel="nofollow" title="Korean" onclick="window.open('http://translate.google.com/translate?u='+encodeURIComponent(location.href)+'&langpair=vi%7Cko&hl=en'); return false;"><img alt="Korean" border="0" align="absbottom" title="Korean" height="27" src="http://lh4.ggpht.com/_pt7i0nbIOCY/SWwkMouNMKI/AAAAAAAAA2w/L5l6J-Hh8XA/Korean_thumb%5B1%5D.png?imgmax=800" style="cursor: pointer;margin-right:2px" width="26"/></a> <a class="google_translate" href="#" target="_blank" rel="nofollow" title="Arabic" onclick="window.open('http://translate.google.com/translate?u='+encodeURIComponent(location.href)+'&langpair=vi%7Car&hl=en'); return false;"><img alt="Arabic" border="0" align="absbottom" title="Arabic" height="27" src="http://lh5.ggpht.com/_pt7i0nbIOCY/SWwkPdkvXBI/AAAAAAAAA24/A1LSG1lcuac/Arabic_thumb%5B1%5D.png?imgmax=800" style="cursor: pointer;margin-right:2px" width="26"/></a> <a class="google_translate" href="#" target="_blank" rel="nofollow" title="Chinese Simplified" onclick="window.open('http://translate.google.com/translate?u='+encodeURIComponent(location.href)+'&langpair=vi%7Czh-CN&hl=en'); return false;"><img alt="Chinese Simplified" border="0" align="absbottom" title="Chinese Simplified" height="27" src="http://lh6.ggpht.com/_pt7i0nbIOCY/SWwkSgrv4ZI/AAAAAAAAA3A/jQqZ1l6avts/Chinese-Simplified_thumb%5B1%5D.png?imgmax=800" style="cursor: pointer;margin-right:2px" width="26"/></a> </div>

5. Việc cuối cùng là bạn hãy save lại và tìm vị trí đặt HTML/Javascript đó
Chúc bạn thành công

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào