Module là gì?

Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá

Module là một trong 3 thành phần mở rộng chính của Joomla! Đó là một đoạn mã nhỏ thường được dùng để truy vấn các thông tin từ cơ sở dữ liệu và hiển thị các kết quả tìm được. Nó có thể được nạp vào một vị trí bất kỳ trên template (vị trí left, right, top, bottom... hoặc vị trí do người dùng định nghĩa); có thể hiện trên tất cả các trang của Website hay một số trang được ấn định. Khả năng tương tác giữa người sử dụng và hệ thống thông qua module là hạn chế (chúng ta thường chỉ nhận thông tin trả về).

Module có tên bắt đầu bằng mod_

Chúng ta có các module thông dụng:

- Lastest News (mod_latestnews): Module hiển thị các tin mới nhất
- Popular News (mod_mostreads): Module hiển thị các bài được quan tâm nhiều nhất
- Related Items (mod_related_items): Module hiển thị các bài viết liên quan
- Random Image (mod_random_image): Module hiển thị các ảnh ngẫu nhiên
- Search Module (mod_search): Module công cụ tìm kiếm
- Login Module (mod_login): Module hiển thị form đăng nhập hệ thống
- Stats Module (mod_stats): Module hiển thị các thông tin thống kê về hệ thống
- Menu Module (mod_mainmenu): Module hiển thị các menu của website
- Banners Module (mod_banners): Moudule hiển thị các banner quảng cáo

Theo 3c.com.vn

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào