Tiện ích Top Authors cho Blogspot

Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá

(Traidatmui.com) - Hôm nay mình sẽ giới thiệu cùng các bạn một tiện ích giúp bạn thống kế lại các tác giả viết bài cho blog của bạn, những tác giả có số bài đăng nhiều nhất (Top Authors). Nếu blog của bạn có phân quyền cho nhiều tác giả viết bài thì tiện ích này rất có hữu ích giúp bạn quản lý các tác giả viết bài tốt hơn. Bạn có thể dựa vào đây để đánh giá hiệu quả làm việc của họ.

Hình ảnh minh họa
1. Đăng nhập vào tài khoản Blogger
2. Vào thiết kế (Design)
3. Chọn thêm tiện ích (Add a Gadget)
4. Thêm 1 HTML/Javascript và chèn code bên dưới vào nó
<script type="text/javascript">
function pipeCallback(obj) {
document.write('<ol>');
var i;
for (i = 0; i < obj.count ; i++)
{
var href = "'" + obj.value.items[i].link + "'";
if(obj.value.items[i].link == "")
var item ="<li>" + obj.value.items[i].title + "</li>";
else
var item = "<li>" + "<a href=" + href + ">" + obj.value.items[i].title + "</a> </li>";
document.write(item);
}
document.write('</ol>');
}
</script>
<script type="text/javascript" src="http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.run?_render=json&_callback=pipeCallback&_id=6b0f535f4b8754e7adc409d6cf9a820f&url=http%3A%2F%2Ftraidatmui.com&num=5"></script>

Bạn thay dòng màu đỏ trên thành địa chỉ blog của bạn.

5. Save tiện ích lại

Chúc bạn thành công

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào