Một số phím tắt trong blogger

Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá

Khi bạn đăng bài trên blog, bạn sử dụng rất nhiều định dạng như: In đậm, In nghiên, chọn khối... Làm sao để có thể thực hiện các thao tác một cách nhanh chóng. Blogger có cung cấp một số phím tắt để giúp chúng ta thực hiện một cách nhanh chóng khi soạn thảo văn bản. Dưới đây là một số phím tắt thông dụng của blogger.

☼ Các phím tắt cần highlight để chọn đối tượng trước khi thực hiện:

Ctrl + b : In đậm chữ
Ctrl + i: In nghiên chữ
Ctrl + l: Chọn khối (dùng trong chế độ soạn thảo HTML)
Ctrl + Shift + a: Chèn liên kết

☼ Không cần Highlight

Ctrl + Shift + p: Xem trước bài đăng
Ctrl + z: Undo
Ctrl + y: Redo
Ctrl + d: Lưu nháp (Lưu chưa xuất bản)
Ctrl + p: Xuất bản
Ctrl + s: Chọn lưu vào một thời điểm (Nội dung bạn gõ tự động được lưu nháp).

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào