Thêm hiệu ứng Flash cho blog

Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá

Để tạo nên một blog hay web thật chuyên nghiệp thì phần sử dụng flash là không thể thiếu.Flash bạn có thể sử dụng các phần mềm ứng dụng để tạo, tuy nhiên bạn cũng có thể tham khảo flash bên dưới để không phải mất thời gian.

Xem demo

Đây là code bướm bay:

<div id="Layer1" style="Z-INDEX: 1; LEFT: 0px; WIDTH: 700px; POSITION: absolute; TOP: 0px; HEIGHT: 622px">
<embed src=" http://imgfree.21cn.com/free/flash/9.swf" width="750" height="922" wmode="transparent" align="right"></embed>
</div>

- Bạn hãy click vào các link flash bên dưới chọn flash ưng ý mình và thay địa chỉ flash trên (code màu đỏ) thành địa chỉ flash bạn chọn. bạn có thể dựa vào code màu đỏ đậm để chỉnh độ rộng và độ cao của flash.
- Sau đó đăng nhập vào blogger thêm HTML/Javascript và dán code trên vào và đặt ở một vị trí nào đó trên blog bạn.

Dưới là địa chỉ flash

http://imgfree.21cn.com/free/flash/8.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/9.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/5.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/6.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/13.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/14.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/17.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/21.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/23.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/25.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/27.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/33.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/35.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/40.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/45.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/49.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/51.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/52.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/54.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/55.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/57.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/61.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/62.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/66.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/67.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/81.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/82.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/88.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/113.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/129.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/129.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/140.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/141.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/100.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/22.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/1.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/2.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/3.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/4.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/10.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/11.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/12.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/15.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/16.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/18.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/19.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/20.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/22.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/24.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/26.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/28.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/29.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/30.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/31.swf

1 nhận xét

  1. "Thêm hiệu ứng Flash cho blog" phần này bi lỗi bạn xem lại dùm mình cái !

    Trả lờiXóa