Tạo chữ chạy trên thanh tiêu đề

Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá

(Traidatmui.com) – Bạn thường tạo chữ chạy trên blog rất dễ dàng với lệnh "Marquee", tuy nhiên đó bạn chỉ tạo chữ chạy trên nền blog. Làm sao để bạn có thể cho dòng chữ chạy ngay trên thanh tiêu đề của blog bạn? Đó cũng là cách tạo nên tính hấp dẫn cho blog, hôm nay mình xin chia sẽ cách để bạn thực hiện thủ thuật này. Khi thực hiện xong thủ thuật này thì blog bạn sẽ có một dòng chữ chạy từ phải sang trái trên thanh tiêu đề của blog bạn.


Bắt đầu thực hiện

1. Đăng nhập vào blogger
2. Vào bố cục chon sửa HTML (Edit HTML)
3. Tìm đến thẻ <head> và dán code bên dưới vào sau nó
<script>
var txt="Welcom to TRAIDATMUI.COM";
var espera=200;
var refresco=null;
function rotulo_title() {
document.title=txt;
txt=txt.substring(1,txt.length)+txt.charAt(0);
refresco=setTimeout("rotulo_title()",espera);
}
rotulo_title();
</script>

Lưu ý: thay dòng chữ màu cam trong code trên thành dòng chữ mà bạn muốn hiển thị trên thanh tiêu đề blog bạn.
4. Save lại và xem thử nha.
Chúc bạn thành công

Chuyên mục:

2 nhận xét