Hưởng mùi đời

Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá

Nhấp nha nhấp nhõm nhỏ rong chơi
Muốn xem muốn biết của lạ đời
Thấp thõm tới lui ngồi chờ đợi
Ra vẻ ta đây vốn sõi đời

Nóng “gà” nhỏ chẳng để ai mời
Một mình xông xáo vào chổ chơi
Mấy em hốt hoảng toan trốn chạy
Nhỏ bảo đứng im: “Tao chỉ phơ (fire)”

Thế mà chỉ vài phút trối qua
Mây mưa, ân ái gã quá đà
Nghiêng qua ngã lại nhỏ tơi tả
Mặc dù tuổi hắn chửa có già

Cho nên khi nhỏ thấm vị đời
Mới biết rằng mình chã mấy hơi
Ra sức “cù cưa” cùng mấy mụ
Hiểu được cớ sao mấy ả dù

Cốt yếu là cho sướng cái (mmm…)
Chỉ cần nữa buổi nhảy mấy dù
Bà ăn bà nghỉ cho lợi sức
Móc mấy đồng “Tê” của thằng (ccc…)

Ngồi nghĩ trời cao khéo vẽ bày
Tạo chi ra nhỏ hổng giống ai
Để cho mấy ả làm thương mại
Chị “Aid, Sida” hẳn có ngày

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào