Say rượu

Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá

Vì mày tao phải còng lưng

Nào đâu sánh được Lưu Dung - chuyện đời…

Vì mày tao phải lôi thôi

Ống cao ống thấp người đời ta chê

Vì mày tao phải nhiêu khê

Khác chi anh Chí say nhè… sớm hôm

Vì mày tao mất vợ con

Bao nhiêu của lả tao bòn mày ăn

Vì mày làm khổ cái thân

Mày tham mày thực… mày lăn ra nhà

Trời phạt mày hoá thành ma

Vợ con mày phải xót xa ……Vì mày !

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào