VirtualBox – Phần mềm tạo máy ảo miễn phí và tốt nhất

Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá

(Traidatmui.com) - VirtualBox là phần mềm tạo máy ảo mã nguồn mở dùng cho tất cả các loại hệ điều hành. Phần mềm này càng ngày càng trở nên phổ biến bởi nó có nhiều tính năng, hiệu suất cao, thiết kế theo module và lại dễ sử dụng. Nó thích hợp cho cả những doanh nghiệp và người dùng cá nhân. VirtualBox có thể chạy trên các hệ điều hành Windows, Linux, Macintosh và OpenSolaris và hỗ trợ nhiều hệ điều hành khách, không chỉ bao gồm Windows (NT 4.0, 2000, XP, Server 2003, Vista), DOS/Windows 3.x, Linux (2.4, 2.6) và OpenBSD.
Xem bản tiếng AnhPhiên bản: 4.0.2
Yêu cầu: Windows, Linux, Mac, OpenSolaris
Bản quyền: Miễn phí

Windows:

Mac OS X:

Linux:

OpenSolaris:
Theo taiphanmem.org

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào