Tạo dòng chữ trên thanh tiêu đề với hiệu ứng động

Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá

(Traidatmui.com) – Trước đây mình đã có giới thiệu cho các bạn hai thủ thuật với thanh tiêu đề blog là tạo chữ chạy trên thanh tiêu đề của blog (xem tại đây) và tạo hiệu ứng động cho text trên thanh tiêu đề. Với thủ thuật trước thì dòng text hiển thị trên thanh tiêu đề dạng chạy ngang từ phải sang trái, còn thủ thuật này nó không phải chạy như thế mà nó sẽ hiển thị text ra từng chập với một tốc độ nhất định và cuối cùng sẽ hình thành nên text hoàn chỉnh. Không chỉ như vậy bạn còn có thể tạo thêm nhiều dòng text khác nhau, và chúng sẽ hiển thị với độ trễ nhất định mà bạn chọn. Để tiến hành thủ thuật này bạn chỉ việc làm theo một số bước sau.


1. Đăng nhập vào blogger
2. Tạo thêm 1 HTML/Javascript
3 Chèn code bên dưới vào phần tử trên
<script language="javascript">
tb5_messages = new tb5_makeArray(3);
tb5_messages[0] = "Chào bạn đến với TRAIDATMUI.com";
tb5_messages[1] = "Chúc bạn thú vị với blog này";
tb5_messages[2] = "Thủ thuật blogger";

tb5_rptType = 'infinite';
tb5_rptNbr = 10;
tb5_speed = 55; //tốc độ hiển thị (số càng lớn sẽ càng chậm)
tb5_delay = 2000; //thời gian chuyển sang dòng text khác
var tb5_counter=1;
var tb5_currMsg=0;
var tb5_stsmsg="";

function tb5_makeArray(n){
this.length = n;
return this.length;
}
function tb5_shuffle(arr){
var k;
for (i=0; i<arr.length; i++){
k = Math.round(Math.random() * (arr.length - i - 1)) + i;
temp = arr[i];arr[i]=arr[k];arr[k]=temp;
}
return arr;
}
tb5_arr = new tb5_makeArray(tb5_messages[tb5_currMsg].length);
tb5_sts = new tb5_makeArray(tb5_messages[tb5_currMsg].length);
for (var i=0; i<tb5_messages[tb5_currMsg].length; i++){
tb5_arr[i] = i;
tb5_sts[i] = "_";
}
tb5_arr = tb5_shuffle(tb5_arr);
function tb5_init(n){
var k;
if (n == tb5_arr.length){
if (tb5_currMsg == tb5_messages.length-1){
if ((tb5_rptType == 'finite') && (tb5_counter==tb5_rptNbr)){
clearTimeout(tb5_timerID);
return;
}
tb5_counter++;
tb5_currMsg=0;
}
else{
tb5_currMsg++;
}
n=0;
tb5_arr = new tb5_makeArray(tb5_messages[tb5_currMsg].length);
tb5_sts = new tb5_makeArray(tb5_messages[tb5_currMsg].length);
for (var i=0; i<tb5_messages[tb5_currMsg].length; i++){
tb5_arr[i] = i;
tb5_sts[i] = "_";
}
tb5_arr = tb5_shuffle(tb5_arr);
tb5_sp=tb5_delay;
}
else{
tb5_sp=tb5_speed;
k = tb5_arr[n];
tb5_sts[k] = tb5_messages[tb5_currMsg].charAt(k);
tb5_stsmsg = "";
for (var i=0; i<tb5_sts.length; i++)
tb5_stsmsg += tb5_sts[i];
document.title = tb5_stsmsg;
n++;
}
tb5_timerID = setTimeout("tb5_init("+n+")", tb5_sp);
}
function tb5_randomizetitle(){
tb5_init(0);
}
tb5_randomizetitle();</script>

Chỉnh code: Bạn chỉ việc thay dòng text màu đỏ trong code thành text mà bạn muốn hiển thị.
Lưu ý: Để text không bị đứng ở dòng cuối cùng thì bạn phải đặt thông số trong lệnh tb5_messages = new tb5_makeArray(3); sao cho bằng với số dòng text, ở trong code trên có 3 dòng text nên ta đặt là số 3.

4. Cuối cùng bạn save lại là xong

Chúc bạn thành công

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào