Your Uninstaller! – Gỡ phần mềm đã cài đặt chuyên nghiệp nhất

Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá

Thông thường 1 số phần mềm khó bị gỡ bỏ bằng tiện ích Add/Remove Programs có sẵn trong Windows và có thể có lỗi. Khi đó chúng ta phải nhờ đến 1 phần mềm chuyên làm việc này. Your Uninstaller là 1 phần mềm chuyên nghiệp loại đó.

Chương trình ban đầu sẽ thử gỡ bỏ phần mềm bằng cách thông thường, tức là chạy phần Uninstall có sẵn của phần mềm đó. Sau đó, nó tiến hành quét toàn bộ Registry và các thư mục hệ thống để xác định những phần dư thừa nào còn sót lại của phần mềm và tiến hành xóa nó. Chú ý là 1 số phần mềm dù có Uninstall bằng chính chương trình Uninstall có sẵn của nó đôi khi cũng để lại những phần thừa trong Registry hay thư mục hệ thống. Sau khi dùng Your Uninstaller thì máy tính của bạn sẽ sạch sẽ và không còn dấu vết gì của phần mềm đó nữa.

Key Features of Your Uninstaller!:Dung lượng: 5.38 MB
Bản quyền: Dùng thử
Yêu cầu: Tất cả windows

Theo taiphanmem.org

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào