Thêm tiện ích "Ẩn/hiện" các comment cho Blogspot

Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá

(Traidatmui.com) - Nếu trên blog bạn có quá nhiều comment thì một phần có thể làm cho trang bài viết của bạn sẽ dài ra, một phần cũng có thể làm trang bạn load chậm hơn. Với thủ thuật này bạn có thể tùy chỉnh cho các comment ẩn/hiện theo ý muốn, tiện ích này sẽ rất có ích trong việc làm gọn phần comment của bạn. Sau khi thực hiện xong thủ thuật này thì phần comment của bạn chỉ hiển thị link "Ẩn/Hiển thị comment" không hiển thị nội dung các comment, người dùng có thể xem các comment bằng cách click vào link này.

Hình ảnh minh họa
» Bắt đầu thủ thuật

1. Đăng nhập tài khoản Blogger
2. Vào phần thiết kế (hay bố cục)
3. Chọn chỉnh sửa HTML
4. Click mở rộng mẫu tiện ích
5. Chèn code bên dưới vào sau thẻ <head>
<script language="javascript">
function toggle() {
var ele = document.getElementById("toggleText");
var text = document.getElementById("displayText");
if(ele.style.display == "block") {
ele.style.display = "none";
text.innerHTML = "Hiển thị tất cả";
}
else {
ele.style.display = "block";
text.innerHTML = "Ẩn đi";
}}
</script>

6. Bây giờ bạn tìm đến code như bên dưới (hoặc tương tự tùy mỗi template)
<dl expr:class='data:post.avatarIndentClass' id='comments-block'>

<b:loop values='data:post.comments' var='comment'>
<dt expr:class='&quot;comment-author &quot; + data:comment.authorClass' expr:id='data:comment.anchorName'>
<b:if cond='data:comment.favicon'>
<img expr:src='data:comment.favicon' height='16px' style='margin-bottom:-2px;' width='16px'/>
</b:if>
<a expr:name='data:comment.anchorName'/>
<b:if cond='data:blog.enabledCommentProfileImages'>
<data:comment.authorAvatarImage/>
</b:if>
<b:if cond='data:comment.authorUrl'>
<a expr:href='data:comment.authorUrl' rel='nofollow'><data:comment.author/></a>
<b:else/>
<data:comment.author/>
</b:if>
<data:commentPostedByMsg/>
</dt>
<dd class='comment-body'>
<b:if cond='data:comment.isDeleted'>
<span class='deleted-comment'><data:comment.body/></span>
<b:else/>
<p><data:comment.body/></p>
</b:if>
</dd>
<dd class='comment-footer'>
<span class='comment-timestamp'>
<a expr:href='data:comment.url' title='comment permalink'>
<data:comment.timestamp/>
</a>
<b:include data='comment' name='commentDeleteIcon'/>
</span>
</dd>
</b:loop>

</dl>

7. Thay code vừa tìm được ở trên thành code bên dưới
<a href='javascript:toggle();' id='displayText'>Hiển thị các comments</a>
<div id='toggleText' style='display: none;'>

<dl expr:class='data:post.avatarIndentClass' id='comments-block'>
<b:loop values='data:post.comments' var='comment'>
<dt expr:class='&quot;comment-author &quot; + data:comment.authorClass' expr:id='data:comment.anchorName'>
<b:if cond='data:comment.favicon'>
<img expr:src='data:comment.favicon' height='16px' style='margin-bottom:-2px;' width='16px'/>
</b:if>
<a expr:name='data:comment.anchorName'/>
<b:if cond='data:blog.enabledCommentProfileImages'>
<data:comment.authorAvatarImage/>
</b:if>
<b:if cond='data:comment.authorUrl'>
<a expr:href='data:comment.authorUrl' rel='nofollow'><data:comment.author/></a>
<b:else/>
<data:comment.author/>
</b:if>
<data:commentPostedByMsg/>
</dt>
<dd class='comment-body'>
<b:if cond='data:comment.isDeleted'>
<span class='deleted-comment'><data:comment.body/></span>
<b:else/>
<p><data:comment.body/></p>
</b:if>
</dd>
<dd class='comment-footer'>
<span class='comment-timestamp'>
<a expr:href='data:comment.url' title='comment permalink'>
<data:comment.timestamp/>
</a>
<b:include data='comment' name='commentDeleteIcon'/>
</span>
</dd>
</b:loop>
</dl>

</div>

» Lưu ý: Code màu xanh chính là code chúng ta thêm vào, các bạn hãy nhớ thay thế cho đúng các thẻ đóng, nếu không thay thế đúng thì bạn sẽ không thể save template lại được.

8. Cuối cùng save template lại

Chúc bạn thành công

Tham khảo Blogger Tips & Tricks

1 nhận xét