Boot Editor for WinXP – Thay đổi màn hình khởi động của Windows

Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá

Boot Editor là một biên tập viên để tạo ra màn hình khởi động cho Windows XP. Nó cũng có thể thay đổi bảng màu mặc định của màn hình khởi động và vị trí của thanh tiến trình
Dung lượng: 986.22KB
Sử dụng: Windows XP
Bản quyền: Miễn phí

Theo taiphanmem.org

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào