Ebook - Các kế sách làm giàu

Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá

Trong kinh doanh, đối với các doanh nghiệp nhỏ, người mới làm ăn, khi phát hiện thấy những cơ hội kinh doanh đích thực nhưng lực còn yếu, thế còn non thì cần phải biết chia sẻ bớt cơ hội, liên doanh liên kết với những người có tiềm lực hơn mình. Từ đó, doanh nghiệp có thể tạo dựng thành công bước đầu để phát triển mở rộng kinh doanh trong tương lai.

Hệ thống các kế sách trong kinh doanh thực chất là những nguyên tắc ứug xử hợp lý đã được kiểm nghiệm qua thời gian của thực tế kinh doanh từ cổ chí kim trên toàn thế giới. Việc vận dụng hệ thống kế sách này sẽ giúp chúng ta đạt được thành quả chắc chắn và thường nhanh chóng hơn.

Phần 1: Nhóm kế sách khởi sự kinh doanh
Phần 2: Nhóm kế sách tư tưởng kinh doanh
Phần 3: Nhóm kế sách tâm lý kinh doanh
Phần 4: Nhóm kế sách nghi binh
Phần 5: Nhóm kế sách bảo toàn kinh doanh

Dung lượng: 1.6MB
Định dạng: PDF

Theo download.com.vn

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào