Hiển thị ngày tháng năm hiện hành trên blogspot

Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá

(Traidatmui.com) - Trước đây mình đã có dip giới thiệu đến các bạn cách để chèn lịch dạng âm dương và trình bày dưới dạng bảng vào blogspot (Bạn có thể xem tại đây). Hôm nay mình cũng xin chia sẽ tiếp đến các bạn cách để hiển thị ngày tháng năm hiện hành trên blog bằng script. Ở đây mình sẽ giới thiệu đến các bạn hai dạng ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt. Bạn có thể chọn lựa ngôn ngữ tùy thích để chèn vào blog của mình.

Hình ảnh minh họa
1. Đăng nhập vào Blogspot
2. Vào thiết kế (hay bố cục)
3. Chọn thêm tiện ích (Add a Gadget)
4. Thêm 1 HTML/Javascript và chèn code bên dưới vào phần tử HTML đó.
/* Bản tiếng Việt*/

Hôm nay: <script language="" type="text/javascript">
var monthNames = new Array("01","02","03","04","05","06","07","08","09","10","11","12");
var dayNames = new Array("Chủ nhật,","Thứ Hai,","Thứ Ba,","Thứ tư,","Thứ Năm,","Thứ Sáu,","Thứ Bảy,")
var now = new Date();

thisYear = now.getYear();

thisDay = dayNames[now.getDay()];

if(thisYear < 1900) {thisYear += 1900}; // corrections if Y2K display problem

document.write("" + thisDay +" "+"ngày"+" "+ now.getDate() + "tháng " + monthNames[now.getMonth()] + " năm " + thisYear);
</script>

/* Bản tiếng Anh*/

Today: <script language="" type="text/javascript">
var monthNames = new Array("January", "February", "March", "April", "May", "June", "July", "August", "September", "October", "November", "December");
var dayNames = new Array("Sunday,", "Monday,", "Tuesday,", "Wednesday,", "Thursday,", "Friday,", "Saturday,")
var now = new Date();
thisYear = now.getYear();
thisDay = dayNames[now.getDay()];
if(thisYear < 1900) {thisYear += 1900};
document.write("" + thisDay +" " + monthNames[now.getMonth()] + " "+" "+" "+ now.getDate() + ", " + thisYear);

// -->
</script>

5. Save tiện ích lại và tìm chổ đặt thích hợp.

Chúc bạn thành công

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào