Phân trang dạng form cho Blogspot

Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá

(Traidatmui.com) - Mình sẽ giới thiệu đến các bạn thêm một tiện ích cũng khá hay, đây là một dạng phân trang cũng khá tiện ích. Với công cụ này bạn có thể xem bài viết ở từng trang bằng cách gỏ số trang và nhấn "Go" là có thể xem được.

Hình ảnh minh họa
1. Đăng nhập vào Blogger
2. Vào phần thiết kế (hay bố cục)
3. Chọn chỉnh sửa HTML
4. Chèn code bên dưới vào trước thẻ ]]></b:skin>
.blogpager {
padding: 0px;
text-align:center;
margin:5px
font-size:14px;
color: #735108;
font-weight:bold;
}
.blogpager a{
color:white;
}
.blogpager a:hover {
background:transparent;
color:#0000ff;
}
#vwg-pager-first, #vwg-pager-last, #vwg-pager-next, #vwg-pager-prev{
background-color:#5e5e61;
padding:2px 5px;
border:1px gray solid;
font-weight:bold;
margin:2px;
}
#vwg-pager-first:hover, #vwg-pager-last:hover, #vwg-pager-next:hover, #vwg-pager-prev:hover{
padding:2px 5px;
background-color:#ccc;
font-weight:bold;
}

5. Chọn thêm tiện ích (Add a Gadget)
6. Thêm 1 HTML/Javascript và chèn code bên dưới vào nó
<div class="blogpager">
<form action='#' name='pager20'>
<span id='vwg-pager-first'></span>
<span id='vwg-pager-prev'></span>
<input align='middle' size='4' type='text' value='init...' name='showingpage' onfocus='this.select()' title='Nhập số trang'/> / <input align='middle' size='4' type='text' value='init...' disabled='disabled' name='pagestotal'/>
<input align='middle' type='button' value=' go ' onclick='checkpager()'/>
<span id='vwg-pager-next'></span>
<span id='vwg-pager-last'></span>
</form>
</div>
<script type="text/javascript">
var blogID = "9159858874300359354"; // ID của blog bạn
var home_page = "http://www.traidatmui.com/"; //thay thành địa chỉ blog của bạn
var pager_max_main = 5; //số bài viết hiển thị trên mỗi trang
var pager_first_text = "First";
var pager_last_text = "Last";
var pager_prev_text = "Prev";
var pager_next_text = "Next";
</script>
<script src="http://data-traidatmui.appspot.com/scripts/bloggerpager.js" type="text/javascript"></script>

Phần blogID bạn có thể lấy bằng cách vào phần thiết kế (hay bố cục) và nhìn lên trên thanh địa chỉ, bạn sẽ thấy blogID như ảnh bên dưới.
7. Cuối cùng save lại lại xong

Chúc bạn thành công

Chuyên mục:

2 nhận xét