Chuyện vui: Marketing là gì?

Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá

Bạn thấy một cô gái tuyệt đẹp tại một buổi tiệc. Bạn tiến lại cô ta và nói "Tôi rất giàu, hãy lên giường với tôi".

Đó là Marketing Trực Tiếp (Direct Marketing).

Bạn thấy một cô gái tuyệt đẹp tại một buổi tiệc. Bạn nhờ đồng bọn đến trước cô ta, chỉ về phía bạn và nói: "Anh ta rất giàu, hãy lên giường với anh ta".

Đó là Quảng Cáo (Advertising).

Bạn thấy một cô gái tuyệt đẹp tại buổi tiệc. Bạn tiến tới xin số điện thoại. Ngày hôm sau, bạn gọi và nói: "Xin chào, tôi rất giàu, hãy lên giường với tôi".

Đó là Marketing qua Điện Thoại (Telemarketing).

Bạn thấy một cô gái tuyệt đẹp tại buổi tiệc. Bạn đứng dậy, vuốt thẳng quần áo, tiến tới và rót rượu cho cô ta. Bạn mở cửa, lịch sự cầm giúp túi của cô ta lên, mời cô ta lên xe để chở về, và nói "Nhân tiện, tôi rất giàu, hãy lên giường với tôi".

Đó là Quan hệ Công Chúng (Public Relations).

Bạn thấy một cô gái tuyệt đẹp tại buổi tiệc. Cô ta tiến lại gần bạn và nói: "Tôi nghe nói anh rất giàu?".

Đó là Nhận Biết Thương Hiệu (Brand Recognition).

Bạn thấy một cô gái tuyệt đẹp tại buổi tiệc. Bạn tiến lại cô ta và nói "Tôi rất giàu, hãy lên giường với tôi". Cô ta tát cho bạn một cái rõ mạnh.

Đó là Phản Hồi của Khách Hàng (Customer Feedback).

----------------------------------Sưu tầm---------------------------------------

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào