Tiện ích đếm thời gian load trang cho Blogspot

Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá

(Traidatmui.com) - Làm sao để bạn biết được thời gian tải trang blog của bạn, tức là khi trang blog của bạn tải toàn bộ dữ liệu phải mất bao lâu? Dưới đây mình chia sẻ code script giúp bạn đếm được thời gian load trang của bạn. Tiện ích này sẽ tính thời gian của bạn đơn vị tính bằng giây, việc chèn tiện ích này cũng rất đơn giản.

1. Đăng nhập tài khoản Blogger
2. Vào phần thiết kế (Design)
3. Chọn thêm tiện ích (Add a Gadget)
4. Thêm 1 HTML/Javascript và thêm vào code bên dưới

<style>
#texttime{
color:#ff0066;
font-size:15px;
}
</style>
<script type="text/javascript">
var startTime=new Date();
function currentTime(){
var a=Math.floor((new Date()-startTime)/100)/10;
if (a%1==0) a+=".0";
document.getElementById("endTime").innerHTML=a;
}
window.onload=function(){
clearTimeout(loopTime);
}
</script>
<script type="text/javascript">
document.write('<span id="texttime">Thời gian load trang: <span id="endTime">0.0</span> giây</span> ');
var loopTime=setInterval("currentTime()",100);
</script>

5. Save tiện ích lại

Chúc bạn thành công

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào