Tạo chữ uốn theo đường path

Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá

Bạn có thể tạo một dòng văn bản uốn lượn theo một đường path,đường path được tạo ra bằng công cụ pen (P) hoặc công cụ tạo shape (U).

A-Tạo Path bằng Pen Tool:

1 - Dùng công cụ Pen tạo một đường Path.

2 - Chọn công cụ tạo Text Horizontal Type Tool (T),click vào một điểm trên đường Path và bắt đầu nhập text. Dòng text sẽ tự động uốn cong theo đường Path.
Để di chuyển đường Path bạn dùng công cụ Path Selection Tool (A) để rê đường Path sang vị trí khác.

B-Tạo Path bằng công cụ tạo shape (U):

1 - Bấm phím U,chọn ellipse tool vẽ shape hình tròn (kết hợp phím shift khi vẽ)
2 - Chọn công cụ tạo Text Horizontal Type Tool (T),kích vào ngay đường Path và nhập Text.
Các bạn có thể chỉnh sửa Text như công cụ text bình thường.

Các bạn cũng có thể tạo chữ uốn cong bằng Warpped Text.

Nguồn hocpsd.com

Tags:

Không có nhận xét nào