Tìm hiểu kỹ về thuộc tính background của CSS

Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá

Thuộc tính BACKGROUND là một trong những thuộc tính khá phổ biến trong CSS, nó được dùng để định màu nền cho giao diện website, các nội dung trên web... Tuy nhiên, trong background còn có thêm các thuộc tính nào nữa thì các bạn có thể tìm hiểu ở bài viết này. Bài viết sẽ giúp bạn hiểu rỏ hơn thuộc tính background và cách sử dụng nó như thế nào?

A. Tổng quát

5 tính chất chính của background mà bạn cần biết đó là:

- Background-color : Đặt thuộc tính màu nền
- Background-image : Dùng ảnh làm màu nền cho một element
- Background-position : Ví trí của ảnh
- Background-repeat : Tùy chỉnh ảnh nền có lặp hay không, lặp kiểu nào...
- Background-attachment : Đặt chế đố ảnh nền scroll theo trang hoặc là ở vị trí cố định.

B. Cách sử dụng đơn giản

- Background-color: dùng khi bạn muốn đặt một màu solid cho một element, bạn có thể sử dụng theo 1 trong 4 cách sau:

background-color: #006600;
background-color: green;
background-color: rgb(0, 102, 0);
background-color: transparent;

- Background-image: bạn có thể dùng một ảnh bất kỳ trên internet hoặc cùng server để làm nền cho một element
background-image: url(http://vannyneo.com/themes/vannyneo3/images/logo.png);
background-image: url(../images/logo.png);

Nếu bạn dùng thẻ img thì người dùng có thể dễ dàng lưu lại file ảnh của bạn, nhưng nếu bạn không muốn họ lưu lại, bạn có thể dùng background-image để gây khó khăn cho người dùng.

- Background-position giúp bạn đặt chính xác vị trí ảnh so với thẻ HTML
background-position: left top; /* Đặt ảnh ở vị trí trên cùng bên trái */
background-position: 50px -10px; /* Đặt ảnh cách mép trái 50px và mép trên 10px */
background-position: 0% 50%; /* Căn ảnh theo % */
background-position: center center; /* Đặt ảnh ở chính giữa thẻ HTML */

- Background-repeat Tùy chỉnh ảnh nền có lặp hay không, lặp kiểu nào. Các giá trị chính của background-repeat:
background-repeat: repeat; /* Lặp theo 2 chiều ngang và dọc - Giá trị mặc định */
background-repeat: repeat-y; /* Chỉ lặp theo chiều dọc */
background-repeat: repeat-x; /* Chỉ lặp theo chiều ngang */
background-repeat: no-repeat; /* Không lặp */

- Background-attachment hẳn bạn ít thấy đoạn mã CSS này, chúng ta chỉ cần khai báo khi bạn muốn giữ nguyên ảnh nền khi di chuyển thanh cuộn (tham khảo twitter)
background-image: url(bg.gif);
background-repeat: repeat-x;
background-attachment: fixed;

C. Cách sử dụng ngắn

Sau khi đã rõ các tính chất của background, thay vì việc phải khai báo từng tính chất, bạn có thể khai báo thuộc tính background của một thẻ HTML như sau:
background: color image position attachment repeat;
background: #fff url(../images/bg.gif) left top scroll no-repeat;

Hoặc
background: url(../images/bg.gif) #fff no-repeat left top;


Tất cả các trình duyệt đều hiểu được các cách sử dụng này.

Tham khảo ntuts.com

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào