Windows 7 Color Changer - Đổi màu sắc cửa sổ, Taskbar

Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá

(Traidatmui.com) – Color Changer cho phép bạn tạo theme mới cho Windows 7 với nhiều hình nền. Điểm độc đáo: khi hình nền desktop thay đổi thì màu sắc cửa sổ và Taskbar cũng đổi theo.

Mặc định, Windows 7 chỉ cho phép bạn tạo theme mới với số lượng hình nền tùy thích nhưng chỉ được chọn một màu chủ đạo cho các cửa sổ cũng như Taskbar, Start Menu. Với sự trợ giúp của Windows 7 Color Changer, bạn có thể tùy chọn màu sắc cửa sổ ứng với từng hình nền. Khi hình nền thay đổi thì màu chủ đạo của Windows cũng thay đổi theo cho “tông xuyệt tông”.

Dung lượng: 636 KB
Bản quyền: Miễn Phí
Yêu cầu: Windows 7
Password: traidatmui.com


Link hỗ trợ

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào