Thêm tiện ích Social Bookmark tự động ẩn (Auto Hide Social Bookmark) cho Blogger

Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá

(Traidatmui.com) – Như các bạn đã biết Social Bookmark là một công cụ đánh dấu trang, nó giúp người dùng có thể lưu trữ, quản lý và chia sẻ bài viết trên blog của bạn cho bạn bè của họ, tiện ích này có thể góp phần giúp blog bạn tăng traffic. Có nhiều cách trình bày các icon trong Social Bookmark và hôm nay mình chia sẻ cùng các bạn một Style Social Bookmark tự động ẩn (Auto Hide) dành cho Blogspot với JQuery. Tiện ích này đã phát triển dành cho Wordpress bởi shareaholic. Style tự động ẩn hiện này giúp bạn không phải mất nhiều không gian mà vẫn có thể có nhiều icon trong Social Bookmark.

Hình ảnh minh họa

» Bắt đầu thủ thuật

1. Đăng nhập vào tài khoản Blogger
2. Vào phần thiết kế (Design)
3. Chọn chỉnh sửa HTML (Edit HTML)
4. Chọn mở rộng tiện ích (Expand Widget Templates)
5. Chèn code bên dưới vào sau thẻ <head>
<script src='http://data-traidatmui.appspot.com/scripts/Jquery.min.1.5.1.js'
type='text/javascript' />
<link href='http://traidatmui.110mb.com/Myfile/css/social_bookmark.css'
rel='stylesheet' type='text/css' />
<script type="text/javascript">
jQuery(document).ready(function() {
jQuery('.sexy-bookmarks a.external').attr("target", "_blank");
var sexyBaseHeight = jQuery('.sexy-bookmarks').height();
var sexyFullHeight = jQuery('.sexy-bookmarks ul.socials').height();
if (sexyFullHeight > sexyBaseHeight) {
jQuery('.sexy-bookmarks-expand').hover(

function() {
jQuery(this).animate({
height: sexyFullHeight + 15 + 'px'
}, {
duration: 800,
queue: false
});
}, function() {
jQuery(this).animate({
height: sexyBaseHeight + 'px'
}, {
duration: 800,
queue: false
});
});
}
if (jQuery('.sexy-bookmarks-center')) {
var sexyFullWidth = jQuery('.sexy-bookmarks').width();
var sexyBookmarkWidth = jQuery('.sexy-bookmarks:first ul.socials li').width();
var sexyBookmarkCount = jQuery('.sexy-bookmarks:first ul.socials li').length;
var numPerRow = Math.floor(sexyFullWidth / sexyBookmarkWidth);
var sexyRowWidth = Math.min(numPerRow, sexyBookmarkCount) * sexyBookmarkWidth;
var sexyLeftMargin = (sexyFullWidth - sexyRowWidth) / 2;
jQuery('.sexy-bookmarks-center').css('margin-left', sexyLeftMargin + 'px');
}
});
</script>

6. Tìm tiếp đến code bên dưới
<data:post.body/>

7. Tiếp theo bạn chèn code bên dưới vào vào ngay code vừa tìm được
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<div id='post-width-w2b' style='width:600px;'>
<div class='sexy-bookmarks-bg-caring sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand sexy-bookmarks-center '>
<ul class='socials'>
<li class='sexy-yahoomail'>
<a class='external' expr:href='&quot;http://compose.mail.yahoo.com/?Subject= &quot; + data:post.title + &quot;&amp;body=Link:&quot;+ data:post.url' rel='nofollow' title='Email this via Yahoo! Mail'/>
</li>
<li class='sexy-gmail'>
<a class='external' expr:href='&quot;https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=&quot; + data:post.title + &quot;&amp;body=Link:&quot; + data:post.url' rel='nofollow' title='Email this via Gmail'/>
</li>
<li class='sexy-twitter'>
<a class='external' expr:href='&quot;http://twitter.com/home?status=&quot; + data:post.title + &quot; -- &quot; + data:post.url ' rel='nofollow' title='Tweet This!'/>
</li>
<li class='sexy-facebook'>
<a class='external' expr:href='&quot;http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;t=&quot; + data:post.title ' onclick='window.open(this.href,&apos;sharer&apos;,&apos;toolbar=0,status=0,width=626,height=436&apos;); return false;' rel='nofollow' title='Share this on Facebook'/>
</li>
<li class='sexy-linkedin'>
<a class='external' expr:href='&quot;http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;title=&quot; + data:post.title + &quot;&amp;summary=&amp;source=&quot;' rel='nofollow' title='Share this on LinkedIn'/>
</li>
<li class='sexy-googlebuzz'>
<a class='external' expr:href='&quot;http://www.google.com/buzz/post?url=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;imageurl=&quot;' rel='nofollow' title='Post on Google Buzz'/>
</li>
<li class='sexy-yahoobuzz'>
<a class='external' expr:href='&quot;http://buzz.yahoo.com/submit/?submitUrl=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;submitHeadline=&quot; + data:post.title + &quot;&amp;submitSummary=&amp;submitCategory=science&amp;submitAssetType=text&quot;' rel='nofollow' title='Buzz up!'/>
</li>
<li class='sexy-blogger'>
<a class='external' expr:href='&quot;http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;n=&quot; + data:post.title + &quot;&amp;pli=1&quot;' rel='nofollow' title='Blog this on Blogger'/>
</li>
<li class='sexy-googlebookmarks'>
<a class='external' expr:href='&quot;http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;title=&quot; + data:post.title ' rel='nofollow' title='Add this to Google Bookmarks'/>
</li>
<li class='sexy-googlereader'>
<a class='external' expr:href='&quot;http://www.google.com/reader/link?url=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;title=&quot; + data:post.title + &quot;&amp;srcUrl=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;srcTitle=&quot; + data:post.title + &quot;&amp;snippet=&quot;' rel='nofollow' title='Add this to Google Reader'/>
</li>
<li class='sexy-stumbleupon'>
<a class='external' expr:href='&quot;http://www.stumbleupon.com/submit?url=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;title=&quot; + data:post.title ' rel='nofollow' title='Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon'/>
</li>
<li class='sexy-delicious'>
<a class='external' expr:href='&quot;http://delicious.com/post?url=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;title=&quot; + data:post.title ' rel='nofollow' title='Share this on del.icio.us'/>
</li>
<li class='sexy-digg'>
<a class='external' expr:href='&quot;http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;title=&quot; + data:post.title ' rel='nofollow' title='Digg this!'/>
</li>
<li class='sexy-comfeed'>
<a class='external' expr:href='data:blog.homepageUrl + &quot;feeds/&quot; + data:post.id + &quot;/comments/default?alt=rss&quot;' rel='nofollow' title='Subscribe to the comments for this post?'/>
</li>
<li class='sexy-orkut'>
<a class='external' expr:href='&quot;http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=&quot; + data:post.title + &quot;&amp;du=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;cn=&quot;' rel='nofollow' title='Promote this on Orkut'/>
</li>
<li class='sexy-designbump'>
<a class='external' expr:href='&quot;http://designbump.com/submit?url=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;title=&quot; + data:post.title + &quot;&amp;body=&quot;' rel='nofollow' title='Bump this on DesignBump'/>
</li>
<li class='sexy-reddit'>
<a class='external' expr:href='&quot;http://reddit.com/submit?url=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;title=&quot; + data:post.title ' rel='nofollow' title='Share this on Reddit'/>
</li>
<li class='sexy-designfloat'>
<a class='external' expr:href='&quot;http://www.designfloat.com/submit.php?url=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;title=&quot; + data:post.title ' rel='nofollow' title='Submit this to DesignFloat'/>
</li>
<li class='sexy-friendfeed'>
<a class='external' expr:href='&quot;http://www.friendfeed.com/share?title=&quot; + data:post.title + &quot;&amp;link=&quot; + data:post.url ' rel='nofollow' title='Share this on FriendFeed'/>
</li>
<li class='sexy-zabox'>
<a class='external' expr:href='&quot;http://www.zabox.net/submit.php?url=&quot; + data:post.url ' rel='nofollow' title='Box this on Zabox'/>
</li>
<li class='sexy-dzone'>
<a class='external' expr:href='&quot;http://www.dzone.com/links/add.html?url=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;title=&quot; + data:post.title + &quot;&amp;description=&quot;' rel='nofollow' title='Add this to DZone'/>
</li>
<li class='sexy-webblend'>
<a class='external' expr:href='&quot;http://thewebblend.com/submit?url=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;title=&quot; + data:post.title + &quot;&amp;body=&quot;' rel='nofollow' title='Blend this!'/>
</li>
<li class='sexy-propeller'>
<a class='external' expr:href='&quot;http://www.propeller.com/submit/?url=&quot; + data:post.url ' rel='nofollow' title='Submit this story to Propeller'/>
</li>
<li class='sexy-tumblr'>
<a class='external' expr:href='&quot;http://www.tumblr.com/share?v=3&amp;u=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;t=&quot; + data:post.title ' rel='nofollow' title='Share this on Tumblr'/>
</li>
<li class='sexy-squidoo'>
<a class='external' expr:href='&quot;http://www.squidoo.com/lensmaster/bookmark?&quot; + data:post.url ' rel='nofollow' title='Add to a lense on Squidoo'/>
</li>
<li class='sexy-posterous'>
<a class='external' expr:href='&quot;http://posterous.com/share?linkto=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;title=&quot; + data:post.title + &quot;&amp;selection=&quot;' rel='nofollow' title='Post this to Posterous'/>
</li>
<li class='sexy-technorati'>
<a class='external' expr:href='&quot;http://technorati.com/faves?add=&quot; + data:post.url ' rel='nofollow' title='Share this on Technorati'/>
</li>
<li class='sexy-hotmail'>
<a class='external' expr:href='&quot;http://mail.live.com/?rru=compose?subject=&quot; + data:post.title + &quot;&amp;body=Link: &quot; + data:post.url ' rel='nofollow' title='Email this via Hotmail'/>
</li>
<li class='sexy-bebo'>
<a class='external' expr:href='&quot;http://www.bebo.com/c/share?Url=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;Title=&quot; + data:post.title ' rel='nofollow' title='Share this on Bebo'/>
</li>
<li class='sexy-bitacoras'>
<a class='external' expr:href='&quot;http://bitacoras.com/anotaciones/&quot; + data:post.url ' rel='nofollow' title='Submit this to Bitacoras'/>
</li>
<li class='sexy-blinklist'>
<a class='external' expr:href='&quot;http://www.blinklist.com/index.php?Action=Blink/addblink.php&amp;Url=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;Title=&quot; + data:post.title ' rel='nofollow' title='Share this on Blinklist'/>
</li>
<li class='sexy-100zakladok'>
<a class='external' expr:href='&quot;http://www.100zakladok.ru/save/?bmurl=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;bmtitle=&quot; + data:post.title ' rel='nofollow' title='Add this to 100 bookmarks'/>
</li>
<li class='sexy-blogengage'>
<a class='external' expr:href='&quot;http://www.blogengage.com/submit.php?url=&quot; + data:post.url ' rel='nofollow' title='Engage with this article!'/>
</li>
<li class='sexy-blogmarks'>
<a class='external' expr:href='&quot;http://blogmarks.net/my/new.php?mini=1&amp;simple=1&amp;url=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;title=&quot; + data:post.title ' rel='nofollow' title='Mark this on BlogMarks'/>
</li>
<li class='sexy-bobrdobr'>
<a class='external' expr:href='&quot;http://bobrdobr.ru/addext.html?url=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;title=&quot; + data:post.title ' rel='nofollow' title='Share this on BobrDobr'/>
</li>
<li class='sexy-bonzobox'>
<a class='external' expr:href='&quot;http://bonzobox.com/toolbar/add?pop=1&amp;u=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;t=&quot; + data:post.title + &quot;&amp;d=&quot;' rel='nofollow' title='Add this to BonzoBox'/>
</li>
<li class='sexy-boxnet'>
<a class='external' expr:href='&quot;https://www.box.net/api/1.0/import?url=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;name=&quot; + data:post.title + &quot;&amp;description=&amp;import_as=link&quot;' rel='nofollow' title='Add this link to Box.net'/>
</li>
<li class='sexy-current'>
<a class='external' expr:href='&quot;http://current.com/clipper.htm?url=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;title=&quot; + data:post.title ' rel='nofollow' title='Post this to Current'/>
</li>
<li class='sexy-diigo'>
<a class='external' expr:href='&quot;http://www.diigo.com/post?url=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;title=&quot; + data:post.title + &quot;&amp;desc=&quot;' rel='nofollow' title='Post this on Diigo'/>
</li>
<li class='sexy-ekudos'>
<a class='external' expr:href='&quot;http://www.ekudos.nl/artikel/nieuw?url=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;title=&quot; + data:post.title + &quot;&amp;desc=&quot;' rel='nofollow' title='Submit this to eKudos'/>
</li>
<li class='sexy-evernote'>
<a class='external' expr:href='&quot;http://www.evernote.com/clip.action?url=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;title=&quot; + data:post.title ' rel='nofollow' title='Clip this to Evernote'/>
</li>
<li class='sexy-faqpal'>
<a class='external' expr:href='&quot;http://www.faqpal.com/submit?url=&quot; + data:post.url ' rel='nofollow' title='Submit this to FAQpal'/>
</li>
<li class='sexy-fwisp'>
<a class='external' expr:href='&quot;http://fwisp.com/submit?url=&quot; + data:post.url ' rel='nofollow' title='Share this on Fwisp'/>
</li>
<li class='sexy-globalgrind'>
<a class='external' expr:href='&quot;http://globalgrind.com/submission/submit.aspx?url=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;type=Article&amp;title=&quot; + data:post.title ' rel='nofollow' title='Grind this! on Global Grind'/>
</li>
<li class='sexy-hackernews'>
<a class='external' expr:href='&quot;http://news.ycombinator.com/submitlink?u=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;t=&quot; + data:post.title ' rel='nofollow' title='Submit this to Hacker News'/>
</li>
<li class='sexy-hatena'>
<a class='external' expr:href='&quot;http://b.hatena.ne.jp/add?mode=confirm&amp;url=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;title=&quot; + data:post.title ' rel='nofollow' title='Bookmarks this on Hatena Bookmarks'/>
</li>
<li class='sexy-hyves'>
<a class='external' expr:href='&quot;http://www.hyves.nl/profilemanage/add/tips/?name=&quot; + data:post.title + &quot;&amp;text=Text about this site+-+&quot; + data:post.url + &quot;&amp;rating=5&quot;' rel='nofollow' title='Share this on Hyves'/>
</li>
<li class='sexy-identica'>
<a class='external' expr:href='&quot;http://identi.ca//index.php?action=newnotice&amp;status_textarea=Reading:&quot; + data:post.title + &quot;+-+from+&quot; + data:post.url ' rel='nofollow' title='Post this to Identica'/>
</li>
<li class='sexy-izeby'>
<a class='external' expr:href='&quot;http://izeby.com/submit.php?url=&quot; + data:post.url ' rel='nofollow' title='Add this to Izeby'/>
</li>
<li class='sexy-jumptags'>
<a class='external' expr:href='&quot;http://www.jumptags.com/add/?url=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;title=&quot; + data:post.title ' rel='nofollow' title='Submit this link to JumpTags'/>
</li>
<li class='sexy-kaevur'>
<a class='external' expr:href='&quot;http://kaevur.com/submit.php?url=&quot; + data:post.url ' rel='nofollow' title='Share this on Kaevur'/>
</li>
<li class='sexy-mail'>
<a class='external' expr:href='&quot;mailto:?subject=%22&quot; + data:post.title + &quot;%22&amp;body=Link: &quot; + data:post.url + &quot; (sent via Way2blogging) &quot;' rel='nofollow' title='Email this to a friend?'/>
</li>
<li class='sexy-memoryru'>
<a class='external' expr:href='&quot;http://memori.ru/link/?sm=1&amp;u_data[url]=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;u_data[name]=&quot; + data:post.title ' rel='nofollow' title='Add this to Memory.ru'/>
</li>
<li class='sexy-meneame'>
<a class='external' expr:href='&quot;http://meneame.net/submit.php?url=&quot; + data:post.url ' rel='nofollow' title='Submit this to Meneame'/>
</li>
<li class='sexy-misterwong'>
<a class='external' expr:href='&quot;http://www.mister-wong.com/addurl/?bm_url=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;bm_description=&quot; + data:post.title + &quot;&amp;plugin=sexybookmarks&quot;' rel='nofollow' title='Add this to Mister Wong'/>
</li>
<li class='sexy-moemesto'>
<a class='external' expr:href='&quot;http://moemesto.ru/post.php?url=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;title=&quot; + data:post.title ' rel='nofollow' title='Add this to MyPlace'/>
</li>
<li class='sexy-mylinkvault'>
<a class='external' expr:href='&quot;http://www.mylinkvault.com/link-page.php?u=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;n=&quot; + data:post.title ' rel='nofollow' title='Store this link on MyLinkVault'/>
</li>
<li class='sexy-myspace'>
<a class='external' expr:href='&quot;http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;t=&quot; + data:post.title ' rel='nofollow' title='Post this to MySpace'/>
</li>
<li class='sexy-n4g'>
<a class='external' expr:href='&quot;http://www.n4g.com/tips.aspx?url=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;title=&quot; + data:post.title ' rel='nofollow' title='Submit tip to N4G'/>
</li>
<li class='sexy-netvibes'>
<a class='external' expr:href='&quot;http://www.netvibes.com/share?title=&quot; + data:post.title + &quot;&amp;url=&quot; + data:post.url ' rel='nofollow' title='Submit this to Netvibes'/>
</li>
<li class='sexy-netvouz'>
<a class='external' expr:href='&quot;http://www.netvouz.com/action/submitBookmark?url=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;title=&quot; + data:post.title + &quot;&amp;popup=no&quot;' rel='nofollow' title='Submit this to Netvouz'/>
</li>
<li class='sexy-newsvine'>
<a class='external' expr:href='&quot;http://www.newsvine.com/_tools/seed&amp;save?u=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;h=&quot; + data:post.title ' rel='nofollow' title='Seed this on Newsvine'/>
</li>
<li class='sexy-ning'>
<a class='external' expr:href='&quot;http://bookmarks.ning.com/addItem.php?url=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;T=&quot; + data:post.title ' rel='nofollow' title='Add this to Ning'/>
</li>
<li class='sexy-nujij'>
<a class='external' expr:href='&quot;http://nujij.nl/jij.lynkx?t=&quot; + data:post.title + &quot;&amp;u=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;b=&quot;' rel='nofollow' title='Submit this to NUjij'/>
</li>
<li class='sexy-oknotizie'>
<a class='external' expr:href='&quot;http://oknotizie.virgilio.it/post?url=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;title=&quot; + data:post.title ' rel='nofollow' title='Share this on OkNotizie'/>
</li>
<li class='sexy-pfbuzz'>
<a class='external' expr:href='&quot;http://pfbuzz.com/submit?url=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;title=&quot; + data:post.title ' rel='nofollow' title='Share this on PFBuzz'/>
</li>
<li class='sexy-pingfm'>
<a class='external' expr:href='&quot;http://ping.fm/ref/?link=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;title=&quot; + data:post.title + &quot;&amp;body=&quot;' rel='nofollow' title='Ping this on Ping.fm'/>
</li>
<li class='sexy-plaxo'>
<a class='external' expr:href='&quot;http://www.plaxo.com/?share_link=&quot; + data:post.url ' rel='nofollow' title='Share this on Plaxo'/>
</li>
<li class='sexy-plurk'>
<a class='external' expr:href='&quot;http://www.plurk.com/m?content=9+beautiful+web+forms+for+free+download+-+&quot; + data:post.url + &quot;&amp;qualifier=shares&quot;' rel='nofollow' title='Share this on Plurk'/>
</li>
<li class='sexy-printfriendly'>
<a class='external' expr:href='&quot;http://www.printfriendly.com/print?url=&quot; + data:post.url ' rel='nofollow' title='Send this page to Print Friendly'/>
</li>
<li class='sexy-pusha'>
<a class='external' expr:href='&quot;http://www.pusha.se/posta?url=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;title=&quot; + data:post.title ' rel='nofollow' title='Push this on Pusha'/>
</li>
<li class='sexy-scriptstyle'>
<a class='external' expr:href='&quot;http://scriptandstyle.com/submit?url=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;title=&quot; + data:post.title ' rel='nofollow' title='Submit this to Script &amp; Style'/>
</li>
<li class='sexy-slashdot'>
<a class='external' expr:href='&quot;http://slashdot.org/bookmark.pl?url=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;title=&quot; + data:post.title ' rel='nofollow' title='Submit this to SlashDot'/>
</li>
<li class='sexy-sphinn'>
<a class='external' expr:href='&quot;http://sphinn.com/index.php?c=post&amp;m=submit&amp;link=&quot; + data:post.url ' rel='nofollow' title='Sphinn this on Sphinn'/>
</li>
<li class='sexy-springpad'>
<a class='external' expr:href='&quot;http://springpadit.com/clip.action?body=&amp;url=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;format=microclip&amp;title=&quot; + data:post.title + &quot;&amp;isselected=true&quot;' rel='nofollow' title='Spring this on SpringPad'/>
</li>
<li class='sexy-strands'>
<a class='external' expr:href='&quot;http://www.strands.com/tools/share/webpage?title=&quot; + data:post.title + &quot;&amp;url=&quot; + data:post.url ' rel='nofollow' title='Submit this to Strands'/>
</li>
<li class='sexy-stumpedia'>
<a class='external' expr:href='&quot;http://www.stumpedia.com/submit?url=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;title=&quot; + data:post.title ' rel='nofollow' title='Add this to Stumpedia'/>
</li>
<li class='sexy-techmeme'>
<a class='external' expr:href='&quot;http://twitter.com/home/?status=Tip+@Techmeme+&quot; + data:post.url + &quot;--&quot; + data:post.title + &quot;&amp;source=Way2blogging&quot;' rel='nofollow' title='Tip this to TechMeme'/>
</li>
<li class='sexy-tipd'>
<a class='external' expr:href='&quot;http://tipd.com/submit.php?url=&quot; + data:post.url ' rel='nofollow' title='Share this on Tipd'/>
</li>
<li class='sexy-tomuse'>
<a class='external' expr:href='&quot;mailto:tips@tomuse.com?subject=&quot; + data:post.title + &quot;&amp;body=Link: &quot; + data:post.url ' rel='nofollow' title='Suggest this article to ToMuse'/>
</li>
<li class='sexy-twittley'>
<a class='external' expr:href='&quot;http://twittley.com/submit/?title=&quot; + data:post.title + &quot;&amp;url=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;desc=&amp;pcat=Technology&amp;tags=&quot;' rel='nofollow' title='Submit this to Twittley'/>
</li>
<li class='sexy-viadeo'>
<a class='external' expr:href='&quot;http://www.viadeo.com/shareit/share/?url=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;title=&quot; + data:post.title + &quot;&amp;urlaffiliate=31138&quot;' rel='nofollow' title='Share this on Viadeo'/>
</li>
<li class='sexy-virb'>
<a class='external' expr:href='&quot;http://virb.com/share?external&amp;v=2&amp;url=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;title=&quot; + data:post.title ' rel='nofollow' title='Share this on Virb'/>
</li>
<li class='sexy-wikio'>
<a class='external' expr:href='&quot;http://www.wikio.com/sharethis?url=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;title=&quot; + data:post.title ' rel='nofollow' title='Share this on Wikio'/>
</li>
<li class='sexy-wykop'>
<a class='external' expr:href='&quot;http://www.wykop.pl/dodaj?url=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;title=&quot; + data:post.title ' rel='nofollow' title='Add this to Wykop!'/>
</li>
<li class='sexy-xerpi'>
<a class='external' expr:href='&quot;http://www.xerpi.com/block/add_link_from_extension?url=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;title=&quot; + data:post.title ' rel='nofollow' title='Save this to Xerpi'/>
</li>
<li class='sexy-yandex'>
<a class='external' expr:href='&quot;http://zakladki.yandex.ru/userarea/links/addfromfav.asp?bAddLink_x=1&amp;lurl=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;lname=&quot; + data:post.title ' rel='nofollow' title='Add this to Yandex.Bookmarks'/>
</li>
<li class='sexy-way2blogging'>
<a class='external' href='http://way2blogging.blogspot.com' rel='follow' title='Grab this Widget'></a>
</li>
</ul>
</div>
</div>
</b:if>

Bạn có thể chỉnh sửa lại độ rộng (600px) ở trên cho phù hợp với blog của bạn.

8. Cuối cùng save template lại

Chúc bạn thành công

Chuyên mục:

5 nhận xét

 1. Póc tem
  đã áp dụng
  http://www.book.moigioiforex.com
  Cuoilon

  Trả lờiXóa
 2. Da chen them cho trang nua Cuoilon
  http://affiliatebloggingguide.blogspot.com/

  Trả lờiXóa
 3. Bên Vnblogspot có hướng dẫn làm ngắn hơn nhưng không có nhiều nút như thế này anh Đình ạ,chỉ có mỗi 1 dòng đầu thôi hehehe

  Trả lờiXóa
 4. code nhiều quá có làm nặng blog ko đây? blog mình chạy rùa quá rồi. Áp dụng cái này vào chắc tiêu.
  Dù sao cũng cảm ơn bạn

  Trả lờiXóa
 5. Cái này cũng khá nặng, nếu blog bạn đã load chậm thì nên sử dụng dạng đơn giản thôi bạn.

  Trả lờiXóa