URL hay link là gì?

Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá

1. URL là gì?

- Lý thuyết: URL Là chữ viết tắt của “Uniform Resource Locator”, dùng để chỉ tài nguyên trên Internet. Sức mạnh của web là khả năng tạo ra những liên kết siêu văn bản đến các thông tin liên quan. Những thông tin này có thì là những trang web khác, những hình ảnh, âm thanh… Những liên kết này thường được biểu diễn bằng những chữ màu xanh có gạch dưới được gọi là anchor. Các URL có thể được truy xuất thông qua một trình duyệt (Browser) như IE hay Netscape.

- URL chỉ hiểu ngắn gọn một cách thuần Việt là đường dẫn. Đường dẫn ở đây các bạn chỉ cần nắm là được cấu tạo bởi 5 thành phần chính, bao gồm: tên giao thức, dịch vụ World Wide Web (www), tên miền, cổng và phần phụ. Cụ thể hơn:

Tên giao thức (URL scheme): VD: HTTP, FTP, HTTPS [SSL], …
World Wide Web: www (có thể không cần).
Tên miền: Domain (VD: .vncracking.com, viethosting.vn, nvhserver.com, …).
Cổng (port): VD: 80, 2082, 8080, 443, 7777, … (mặc định các browser [trình duyệt] chạy giao thức HTTP ở cổng 80 nên có thể bỏ qua cổng này trên URL).
Phần phụ: Phần phụ là “cái đuôi” đằng sau tên miền và cổng (nếu có) (vd: forums/URL-la-gi-t22460.html).

- Sơ đồ cụ thể hơn về URL:

http://www.congnghe360.info:80/url-la-gi/
\__/ \__/ \_________/ \_/\__________________________/
| | | | |
Giao thức 3W Tên miền Cổng Phần phụ

Một số ví dụ về URL:
+ http://congnghe360.info/
+ http://www.congnghe360.info/
+ https://congnghe360.info/
+ http://congnghe360.info:80
+ http://congnghe360.info:443
+ http://www.congnghe360.info:2082
+ ftp://congnghe360.info/
+ …..

- Một số ví dụ sai về URL, có rất nhiều bạn hiểu sai về URL:
+ .vncracking.com (đây không phải là URL mà là domain).
+ vncracking.com/ (đây không phải là một URL hoàn chỉnh vì nó còn thiếu giao thức).
+ www.vncracking.com (đây cũng không phải là một URL hoàn chỉnh vì nó còn thiếu giao thức).

2. Link là gì?

- Link chỉ hiểu đơn giản là liên kết nên cũng không cần lý thuyết rườm rà làm gì. Tuy nhiên các bạn cũng nên phân biệt giữa Link và URL:
+ Như thế này được gọi là 1 URL: http://www.congnghe360.info/
+ Như thế này được gọi là 1 link: CONGNGHE360.
-> Vậy: Link luôn kèm theo URL.

Theo congnghe360.info

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào