Một số mẹo tìm kiếm với Google

Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá

Bạn đã qua quen thuộc với công cụ tìm kiếm Google, thế nhưng làm thế nào để tìm kiếm một cách hiệu quả? Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu cho bạn một số "mẹo" để giúp bạn tìm kiếm trên công cụ google một cách có hiệu quả và nhanh chóng.

1. Tìm kiếm với từ/cụm từ khóa chính xác: Cho từ/cụm từ cần tìm vào giữa hai dấu "".

Ví dụ: để tìm kiếm chính xác các web có chứa từ: Quảng cáo Google
"Quảng cáo Google"

2. Tìm kiếm URL của website chứa từ/cụm từ: sử dụng câu lệnh inurl:từ/cụm từ muốn tìm kiếm

Ví dụ: để tìm kiếm một website có chứa cụm từ http://hellovnn.com
inurl:http://hellovnn.com

- Tương tự, để tìm kiếm với từ/cụm từ chứa chính xác trong URL ta cũng cho từ/cụm từ vào giữa hai dấu ""

Ví dụ: để tìm kiếm tất cả website trong url có chứa chính xác cụm từ http://hellovnn.com
inurl:"http://hellovnn.com"

- Để tìm kiếm website có chứa nhiều cụm từ riêng rẽ trong url ta sử dụng câu lệnh inurl: và đặt các từ/cụm từ cách nhau bởi dấu cách.

Ví dụ: để tìm kiếm một website có chứa các cụm từ: hellovnn.com và doi-tac-google
inurl:hellovnn.com doi-tac-google
- Ngoài ra, để tìm kiếm tên miền chính xác của một website ta cũng có thể dùng câu lệnh: insite:tên miền website.
Ví dụ: để tìm kiếm website của hellovnn.com
insite:hellovnn.com

Chú ý: Ta đang nói về tìm kiếm các từ/cụm từ nên không có khoảng trống giữa các từ trong một cụm từ.

3. Tìm kiếm từ/cụm từ chứa trong các thẻ meta và nội dung của website:
- Trong thẻ title: intitle:từ/cụm từ cần tìm kiếm
Ví dụ: để tìm kiếm những website có title chứa cụm từ [đối tác quảng cáo Google]:
intitle:đối tác quảng cáo goole
- Trong thẻ nội dung các bài viết: inanchor:từ/cụm từ cần tìm kiếm
Ví dụ: để tìm kiếm những website có nội dung chứa cụm từ [quảng cáo từ khóa]:
inanchor:quảng cáo từ khóa

4. Tìm kiếm loại trừ: sử dụng dấu "-" trước từ/cụm từ bạn không muốn xuất hiện trong kết quả tìm kiếm (có thể loại trừ nhiều cụm từ bằng cách thêm dấu trừ vào trước cáct từ/cụm từ đó}.

Ví dụ: để tìm kiếm đối tác quảng cáo Google tại Việt Nam nhưng không hiển thị các kết quả có liên quan đến mua bán, trao đổi: ta sử dụng câu lệnh sau:
đối tác quảng cáo Google tại Việt Nam -"mua bán" -"trao đổi"
Ví dụ: để tìm kiếm đối tác quảng cáo Google tại Việt Nam nhưng không hiển thị các kết quả có liên quan đến một website dantri.com.vn: ta sử dụng câu lệnh sau:
đối tác quảng cáo Google tại Việt Nam -"dantri.com.vn"

5. Tìm kiếm với các thuật ngữ chưa nắm rõ có liên quan tới từ/cụm từ: ta thêm vào sau từ/cụm từ dấu "*"
Ví dụ: Để tìm kiếm các từ/cụm thông dụng từ có liên quan tới Google ta tìm kiếm với cú pháp như sau: google *

6. Tìm kiếm chính xác: ta thêm dấu "+" và trước từ/cụm từ muốn tìm chính xác (chú ý: không có dấu cách trước và sau dấu "+")
Ví dụ: Để tìm kiếm đối tác đầu tiên của Google tại Việt Nam với chính xác từ đầu tiên và Google ta dùng câu lệnh sau: đối tác+đầu tiên+google

7. Tìm kiếm lựa chọn : ta có thể thêm các từ OR hoặc AND trong câu lệnh tìm kiếm, để lựa chọn được các kết quả mà các từ này không xuất hiện trong kết quả tìm kiếm. (Chú ý: OR hoặc AND phải viết bằng chữ in hoa)
Ví dụ: Để tìm kiếm các đơn vị quảng cáo Google AdWords hoặc làm SEO trên Google ta có thể tìm kiếm với câu lệnh sau: quảng cáo google adwords OR làm seo
Để tìm kiếm các đơn vị vừa quảng cáo Google AdWords vừa làm SEO trên Google ta có thể tìm kiếm với câu lệnh sau: quảng cáo google adwords AND làm seo

Chú ý: có thể thay biểu tượng "/" cho OR.

Nguồn hellovnn.com

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào