Hài Tuổi hạc - Bảo Chung, Vân Sơn

Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá

1;http://www.youtube.com/watch?v=TEy7UOOINoo|2;http://www.youtube.com/watch?v=JbdgIFaxQTg

Nguồn youtube.com

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào