Live show Nhật Cường 2011 - Cười để nhớ 2

Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá

1;http://www.youtube.com/watch?v=BUrZmnK6b4s|2;http://www.youtube.com/watch?v=ikOFZDmt5ig

Nguồn youtube.com

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào