Đố tục giảng thanh - Phần 1

Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá

Đố tục giảng thanh 1. Trên lông, dưới lông
Ở giữa không lông
Phồng lên để ngắm

(cái gì?)

2. Trên lông, dưới lông
Tối lồng làm một

(là gì?)

3.Tròn vành vạnh, trắng phau phau
Ăn no tắm mát rủ nhau đi nằm

(là gì?)

4.Nhỏ thì mặc áo che
Lớn lăm le ở truồng

(là gì?)

5.Bốn cô trong tỉnh mới ra
Nước da trắng toát như hoa trắng ngần
Quan ta đứng lại bần thần
Thả vòi ngong ngỏng như cần câu trê

(là những gì?)

Hãy suy nghĩ trước khi xem đáp án nhé.

1. Con mắt;
2. Cái mi mắt;
3. Bát men (sau khi ăn cơm được rửa);
4. Măng tre & cây tre;
5. Ấm tích và 4 cái chén

Sưu tầm

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào