Đừng ngu như bố

Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá

Hans than thở với bạn: "Hễ tớ đưa cô nào về giới thiệu thì y như rằng mẹ tớ không đồng ý".


Người bạn khuyên nhủ:

- Vậy cậu thử giới thiệu một cô gái giống tính mẹ cậu xem.

- Tớ cũng đã đưa một cô như thế về nhà, nhưng bố tớ phản đối gay gắt. Ông ấy nói thầm vào tai tớ: "Đừng ngu như bố ngày xưa con ạ".

Sưu tầm


Chuyên mục:

1 nhận xét