Hiển thị thời gian hiện hành ngay trên thanh tiêu đề của trình duyệt cho Blogspot

Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá

Traidatmui.com – Ở bài viết này mình chia sẻ cho các bạn đoạn code có thể giúp bạn hiển thị được thời gian hiện tại ngay trên thanh tiêu đề của trình duyệt. Để cài đặt cho Blog của bạn thì bạn chỉ cần copy và dán đoạn code bên dưới như hướng dẫn.

Hình ảnh minh họa
Hiển thị thời gian hiện hành ngay trên thanh tiêu đề của trình duyệt cho Blogspot

» Bắt đầu thủ thuật

1. Đăng nhập vào tài khoản Blogger
2. Chọn Bố cục (Layout)
3. Thêm 1 HTML/Javascript và thêm vào code bên dưới
<Script Language="JavaScript" Type="Text/JavaScript">
var mytime1=24;
function mytime2() {
mytime3=mytime1+6;
mytime4=mytime1+mytime3;
timexx=mytime1+mytime3+mytime4;
timexxx=timexx/mytime4*mytime1; twelfth=mytime4*mytime1/12*mytime3;
timexxxx=mytime1+mytime3/timexxx-16*timexx;
timexxxxx=twelfth*(mytime1-5)/mytime4+timexx;
timexxxxxx=timexxxxx/timexxxx+mytime1*mytime4-timexx;
mytime5=(timexxxxxx+mytime1/mytime4*timexx+mytime3*timexxx)/twelfth+timexxxxx-timexxxxxx-1;
mytime6=Math.floor(mytime5);
mytime8=mytime6*mytime3/2+100;
mytime7 = window.setTimeout("mytime2()", mytime8);
var mytime9 = new Date();
var mytime10= mytime9.toLocaleString();
document.title = mytime10;}
function op(){mytime2()}
window.onload=op;
</script>

4. Save tiện ích lại

Chúc bạn thành công!

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào