Hướng dẫn tùy chỉnh thông báo Cookie theo luật EU của Blogger

Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá

Hiện tại thì Blogger nếu sử dụng tên miền có đuôi của các nước châu Âu hoặc người dùng truy cập blogger từ các nước này đều sẽ nhận được một thông báo về việc sử dụng Cookie trên blog từ Google theo Luật của Liên minh EU

Hướng dẫn tùy chỉnh thông báo Cookie theo luật EU của Blogger Hướng dẫn tùy chỉnh thông báo Cookie theo luật EU của Blogger

Luật của Liên minh Châu Âu (EU) yêu cầu bạn cung cấp thông tin về cookie dùng trên blog của mình cho khách truy cập ở EU. Trong nhiều trường hợp, những luật này cũng yêu cầu bạn phải có được sự chấp thuận. Đây là thông báo để cần người dùng chấp nhận cookie nếu truy cập Blog của bạn, và Blogger sẽ xuất hiện một thông báo ngay khi người dùng truy cập với thông tin như bên dưới với 2 nút chọn "Tìm hiểu thêm" nếu khách hàng chưa rỏ và nút Ok là khách hàng chấp nhận, thông báo sẽ không xuất hiện lại cho những lần sau:

"Trang web này sử dụng cookie của Google để cung cấp các dịch vụ và phân tích lưu lượng truy cập. Địa chỉ IP và tác nhân người dùng của bạn được chia sẻ với Google cùng với các chỉ số về hiệu suất và bảo mật nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ, tạo số liệu thống kê sử dụng cũng như phát hiện và giải quyết hành vi lạm dụng."

"This site uses cookies from Google to deliver its services and analyze traffic. Your IP address and user-agent are shared with Google along with performance and security metrics to ensure quality of service, generate usage statistics, and to detect and address abuse."

Lưu ý: Mặc định nếu bạn truy cập blog ngoài các nước Liên minh EU hay không sử dụng tên miền có đuôi các nước này thì thông báo này sẽ KHÔNG xuất hiện, bạn sẽ không nhìn thấy. Ngược lại nếu truy cập tại các nước EU thông báo tự động xuất hiện.

Tuy nhiên, với thông báo mặc định của Blogger thì nhìn trông không đẹp và không phù hợp với màu sắc của theme bạn đang sử dụng, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tùy biến thông báo này theo ý muốn của mình và phù hợp với theme mình đang sử dụng. Mặc định thì thông báo sẽ xuất hiện ở ngay đầu trang của blog và màu nền tối, ngôn ngữ sẽ theo ngôn ngữ mặc định của Blogger theo quốc gia truy cập. Mình sẽ hướng dẫn các bạn thay đổi các thuộc tính này theo ý mình hoặc bạn cũng có thể tắt hẳn thông báo này.

Hướng dẫn tùy chỉnh thông báo Cookie theo luật EU của Blogger

1. Tắt đi thông báo Cookie này (Tuy nhiên theo luật EU thì bạn cần để thông báo nếu blog bạn có nhắm đến các nước EU). Để tắt thông báo thì bạn chỉ cần thêm đoạn code sau vào trước thẻ </head>
<script type="text/javascript">
cookieChoices = {};
</script>

2. Thay đổi màu sắc của thông báo, bạn thêm đoạn CSS bên dưới trước thẻ </head>
<style>
.cookie-choices-info {
font-family:'Roboto Condensed'!important;
z-index:999999!important;
background-color:#483404!important;
padding:0px!important ;
line-height:1.4!important;
color:#fff!important;
opacity:0.96!important;
}
.cookie-choices-info .cookie-choices-text{
font-size:16px!important;
}
.cookie-choices-info .cookie-choices-button {
background-color:#0071d1!important;
padding:7px 10px;
border-radius:4px!important;
text-transform:none!important;
}
.cookie-choices-info .cookie-choices-button:hover{
background-color:#d10098!important;
-webkit-transition:background-color 0.5s ease 0s;
-moz-transition:background-color 0.5s ease 0s;
-o-transition:background-color 0.5s ease 0s;
transition:background-color 0.5s ease 0s;
}</style>

3. Mặc định thì thông báo nằm ở đầu trang, nếu muốn xuất hiện ở cuối trang thì bạn thêm đoạn CSS bên dưới trước thẻ </head>

Hướng dẫn tùy chỉnh thông báo Cookie theo luật EU của Blogger
<style>
.cookie-choices-info {
font-family:'Roboto Condensed'!important;
z-index:999999!important;
background-color:#483404!important;
padding:0px!important ;
line-height:1.4!important;
color:#fff!important;
opacity:0.96!important;
bottom:0;
top:auto!important;
}
.cookie-choices-info .cookie-choices-text{
font-size:16px!important;
}
.cookie-choices-info .cookie-choices-button {
background-color:#0071d1!important;
padding:7px 10px;
border-radius:4px!important;
text-transform:none!important;
}
.cookie-choices-info .cookie-choices-button:hover{
background-color:#d10098!important;
-webkit-transition:background-color 0.5s ease 0s;
-moz-transition:background-color 0.5s ease 0s;
-o-transition:background-color 0.5s ease 0s;
transition:background-color 0.5s ease 0s;
}
</style>

4. Ở trên là chỉ thay đổi về màu sắc và vị trí thông báo. Mặc định thì thông báo sẽ xuất hiện theo ngôn ngữ blogger cung cấp cho người dùng tùy quốc gia và dòng thông báo do Blogger tự thông báo. Nếu bạn muốn thay đổi dòng tin thông báo mặc định của Blogger theo ngôn ngữ riêng của mình thì thêm đoạn code bên dưới vào trước thẻ </head>
<script type="text/javascript">
cookieOptions = {
msg: "This site uses cookies to deliver ads, to analyse traffic and ensure the best experience for you. By using this site, you are agreeing to our use of cookies",
link: "https://www.blogger.com/go/blogspot-cookies",
close: "Ok",
learn: "Learn More" };
</script>

Hướng dẫn tùy chỉnh thông báo Cookie theo luật EU của Blogger

Ngoài ra, thì bạn có thể dựa vào CSS trên để tùy biến thêm nhiều kiểu thông báo đẹp hơn khác theo ý thích của mình. Nếu có thắc mắc hãy để lại Comment bên dưới để được hỗ trợ.

Chúc bạn thành công!

Không có nhận xét nào