Tạo hiệu ứng nền động (Background Transitions) đẹp mắt khi rê chuột bằng CSS3

Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá

Để tạo cho website hay blog thêm đẹp mắt thì chúng ta thường tạo cho nó hiệu ứng động và với thuộc tính Background Transitions dưới đây sẽ giúp bạn có được hiệu ứng ưng ý. Chỉ bằng CSS3 thuộc tính Background Transitions sẽ biến hóa ra nhiều hiệu ứng đẹp mắt khác nhau và bạn có thể áp dụng trong thiết kế website cho mình.

Tạo hiệu ứng nền động (Background Transitions) đẹp mắt khi rê chuột bằng CSS3

Xem demo hiệu ứng khi rê chuột (Hover)
Fade Back Pulse Sweep To Right Sweep To Left Sweep To Bottom Sweep To Top Bounce To Right Bounce To Left Bounce To Bottom Bounce To Top Radial Out Radial In Rectangle In Rectangle Out Shutter In Horizontal Shutter Out Horizontal Shutter In Vertical Shutter Out Vertical

1. Fade
.hvr-fade {
display: inline-block;
vertical-align: middle;
-webkit-transform: perspective(1px) translateZ(0);
transform: perspective(1px) translateZ(0);
box-shadow: 0 0 1px rgba(0, 0, 0, 0);
overflow: hidden;
-webkit-transition-duration: 0.3s;
transition-duration: 0.3s;
-webkit-transition-property: color, background-color;
transition-property: color, background-color;
}
.hvr-fade:hover, .hvr-fade:focus, .hvr-fade:active {
background-color: #2098D1;
color: white;
}

2. Back Pulse
@-webkit-keyframes hvr-back-pulse {
50% {
background-color: rgba(32, 152, 209, 0.75);
}
}
@keyframes hvr-back-pulse {
50% {
background-color: rgba(32, 152, 209, 0.75);
}
}
.hvr-back-pulse {
display: inline-block;
vertical-align: middle;
-webkit-transform: perspective(1px) translateZ(0);
transform: perspective(1px) translateZ(0);
box-shadow: 0 0 1px rgba(0, 0, 0, 0);
overflow: hidden;
-webkit-transition-duration: 0.5s;
transition-duration: 0.5s;
-webkit-transition-property: color, background-color;
transition-property: color, background-color;
}
.hvr-back-pulse:hover, .hvr-back-pulse:focus, .hvr-back-pulse:active {
-webkit-animation-name: hvr-back-pulse;
animation-name: hvr-back-pulse;
-webkit-animation-duration: 1s;
animation-duration: 1s;
-webkit-animation-delay: 0.5s;
animation-delay: 0.5s;
-webkit-animation-timing-function: linear;
animation-timing-function: linear;
-webkit-animation-iteration-count: infinite;
animation-iteration-count: infinite;
background-color: #2098D1;
background-color: #2098d1;
color: white;
}

3. Sweep To Right
.hvr-sweep-to-right {
display: inline-block;
vertical-align: middle;
-webkit-transform: perspective(1px) translateZ(0);
transform: perspective(1px) translateZ(0);
box-shadow: 0 0 1px rgba(0, 0, 0, 0);
position: relative;
-webkit-transition-property: color;
transition-property: color;
-webkit-transition-duration: 0.3s;
transition-duration: 0.3s;
}
.hvr-sweep-to-right:before {
content: "";
position: absolute;
z-index: -1;
top: 0;
left: 0;
right: 0;
bottom: 0;
background: #2098D1;
-webkit-transform: scaleX(0);
transform: scaleX(0);
-webkit-transform-origin: 0 50%;
transform-origin: 0 50%;
-webkit-transition-property: transform;
transition-property: transform;
-webkit-transition-duration: 0.3s;
transition-duration: 0.3s;
-webkit-transition-timing-function: ease-out;
transition-timing-function: ease-out;
}
.hvr-sweep-to-right:hover, .hvr-sweep-to-right:focus, .hvr-sweep-to-right:active {
color: white;
}
.hvr-sweep-to-right:hover:before, .hvr-sweep-to-right:focus:before, .hvr-sweep-to-right:active:before {
-webkit-transform: scaleX(1);
transform: scaleX(1);
}


4. Sweep To Left
.hvr-sweep-to-left {
display: inline-block;
vertical-align: middle;
-webkit-transform: perspective(1px) translateZ(0);
transform: perspective(1px) translateZ(0);
box-shadow: 0 0 1px rgba(0, 0, 0, 0);
position: relative;
-webkit-transition-property: color;
transition-property: color;
-webkit-transition-duration: 0.3s;
transition-duration: 0.3s;
}
.hvr-sweep-to-left:before {
content: "";
position: absolute;
z-index: -1;
top: 0;
left: 0;
right: 0;
bottom: 0;
background: #2098D1;
-webkit-transform: scaleX(0);
transform: scaleX(0);
-webkit-transform-origin: 100% 50%;
transform-origin: 100% 50%;
-webkit-transition-property: transform;
transition-property: transform;
-webkit-transition-duration: 0.3s;
transition-duration: 0.3s;
-webkit-transition-timing-function: ease-out;
transition-timing-function: ease-out;
}
.hvr-sweep-to-left:hover, .hvr-sweep-to-left:focus, .hvr-sweep-to-left:active {
color: white;
}
.hvr-sweep-to-left:hover:before, .hvr-sweep-to-left:focus:before, .hvr-sweep-to-left:active:before {
-webkit-transform: scaleX(1);
transform: scaleX(1);
}

5. Sweep To Bottom
.hvr-sweep-to-bottom {
display: inline-block;
vertical-align: middle;
-webkit-transform: perspective(1px) translateZ(0);
transform: perspective(1px) translateZ(0);
box-shadow: 0 0 1px rgba(0, 0, 0, 0);
position: relative;
-webkit-transition-property: color;
transition-property: color;
-webkit-transition-duration: 0.3s;
transition-duration: 0.3s;
}
.hvr-sweep-to-bottom:before {
content: "";
position: absolute;
z-index: -1;
top: 0;
left: 0;
right: 0;
bottom: 0;
background: #2098D1;
-webkit-transform: scaleY(0);
transform: scaleY(0);
-webkit-transform-origin: 50% 0;
transform-origin: 50% 0;
-webkit-transition-property: transform;
transition-property: transform;
-webkit-transition-duration: 0.3s;
transition-duration: 0.3s;
-webkit-transition-timing-function: ease-out;
transition-timing-function: ease-out;
}
.hvr-sweep-to-bottom:hover, .hvr-sweep-to-bottom:focus, .hvr-sweep-to-bottom:active {
color: white;
}
.hvr-sweep-to-bottom:hover:before, .hvr-sweep-to-bottom:focus:before, .hvr-sweep-to-bottom:active:before {
-webkit-transform: scaleY(1);
transform: scaleY(1);
}

6. Sweep To Top
.hvr-sweep-to-top {
display: inline-block;
vertical-align: middle;
-webkit-transform: perspective(1px) translateZ(0);
transform: perspective(1px) translateZ(0);
box-shadow: 0 0 1px rgba(0, 0, 0, 0);
position: relative;
-webkit-transition-property: color;
transition-property: color;
-webkit-transition-duration: 0.3s;
transition-duration: 0.3s;
}
.hvr-sweep-to-top:before {
content: "";
position: absolute;
z-index: -1;
top: 0;
left: 0;
right: 0;
bottom: 0;
background: #2098D1;
-webkit-transform: scaleY(0);
transform: scaleY(0);
-webkit-transform-origin: 50% 100%;
transform-origin: 50% 100%;
-webkit-transition-property: transform;
transition-property: transform;
-webkit-transition-duration: 0.3s;
transition-duration: 0.3s;
-webkit-transition-timing-function: ease-out;
transition-timing-function: ease-out;
}
.hvr-sweep-to-top:hover, .hvr-sweep-to-top:focus, .hvr-sweep-to-top:active {
color: white;
}
.hvr-sweep-to-top:hover:before, .hvr-sweep-to-top:focus:before, .hvr-sweep-to-top:active:before {
-webkit-transform: scaleY(1);
transform: scaleY(1);
}

7. Bounce To Right
.hvr-bounce-to-right {
display: inline-block;
vertical-align: middle;
-webkit-transform: perspective(1px) translateZ(0);
transform: perspective(1px) translateZ(0);
box-shadow: 0 0 1px rgba(0, 0, 0, 0);
position: relative;
-webkit-transition-property: color;
transition-property: color;
-webkit-transition-duration: 0.5s;
transition-duration: 0.5s;
}
.hvr-bounce-to-right:before {
content: "";
position: absolute;
z-index: -1;
top: 0;
left: 0;
right: 0;
bottom: 0;
background: #2098D1;
-webkit-transform: scaleX(0);
transform: scaleX(0);
-webkit-transform-origin: 0 50%;
transform-origin: 0 50%;
-webkit-transition-property: transform;
transition-property: transform;
-webkit-transition-duration: 0.5s;
transition-duration: 0.5s;
-webkit-transition-timing-function: ease-out;
transition-timing-function: ease-out;
}
.hvr-bounce-to-right:hover, .hvr-bounce-to-right:focus, .hvr-bounce-to-right:active {
color: white;
}
.hvr-bounce-to-right:hover:before, .hvr-bounce-to-right:focus:before, .hvr-bounce-to-right:active:before {
-webkit-transform: scaleX(1);
transform: scaleX(1);
-webkit-transition-timing-function: cubic-bezier(0.52, 1.64, 0.37, 0.66);
transition-timing-function: cubic-bezier(0.52, 1.64, 0.37, 0.66);
}

8. Bounce To Left
.hvr-bounce-to-left {
display: inline-block;
vertical-align: middle;
-webkit-transform: perspective(1px) translateZ(0);
transform: perspective(1px) translateZ(0);
box-shadow: 0 0 1px rgba(0, 0, 0, 0);
position: relative;
-webkit-transition-property: color;
transition-property: color;
-webkit-transition-duration: 0.5s;
transition-duration: 0.5s;
}
.hvr-bounce-to-left:before {
content: "";
position: absolute;
z-index: -1;
top: 0;
left: 0;
right: 0;
bottom: 0;
background: #2098D1;
-webkit-transform: scaleX(0);
transform: scaleX(0);
-webkit-transform-origin: 100% 50%;
transform-origin: 100% 50%;
-webkit-transition-property: transform;
transition-property: transform;
-webkit-transition-duration: 0.5s;
transition-duration: 0.5s;
-webkit-transition-timing-function: ease-out;
transition-timing-function: ease-out;
}
.hvr-bounce-to-left:hover, .hvr-bounce-to-left:focus, .hvr-bounce-to-left:active {
color: white;
}
.hvr-bounce-to-left:hover:before, .hvr-bounce-to-left:focus:before, .hvr-bounce-to-left:active:before {
-webkit-transform: scaleX(1);
transform: scaleX(1);
-webkit-transition-timing-function: cubic-bezier(0.52, 1.64, 0.37, 0.66);
transition-timing-function: cubic-bezier(0.52, 1.64, 0.37, 0.66);
}

9. Bounce To Bottom
.hvr-bounce-to-bottom {
display: inline-block;
vertical-align: middle;
-webkit-transform: perspective(1px) translateZ(0);
transform: perspective(1px) translateZ(0);
box-shadow: 0 0 1px rgba(0, 0, 0, 0);
position: relative;
-webkit-transition-property: color;
transition-property: color;
-webkit-transition-duration: 0.5s;
transition-duration: 0.5s;
}
.hvr-bounce-to-bottom:before {
content: "";
position: absolute;
z-index: -1;
top: 0;
left: 0;
right: 0;
bottom: 0;
background: #2098D1;
-webkit-transform: scaleY(0);
transform: scaleY(0);
-webkit-transform-origin: 50% 0;
transform-origin: 50% 0;
-webkit-transition-property: transform;
transition-property: transform;
-webkit-transition-duration: 0.5s;
transition-duration: 0.5s;
-webkit-transition-timing-function: ease-out;
transition-timing-function: ease-out;
}
.hvr-bounce-to-bottom:hover, .hvr-bounce-to-bottom:focus, .hvr-bounce-to-bottom:active {
color: white;
}
.hvr-bounce-to-bottom:hover:before, .hvr-bounce-to-bottom:focus:before, .hvr-bounce-to-bottom:active:before {
-webkit-transform: scaleY(1);
transform: scaleY(1);
-webkit-transition-timing-function: cubic-bezier(0.52, 1.64, 0.37, 0.66);
transition-timing-function: cubic-bezier(0.52, 1.64, 0.37, 0.66);
}

10. Bounce To Top
.hvr-bounce-to-top {
display: inline-block;
vertical-align: middle;
-webkit-transform: perspective(1px) translateZ(0);
transform: perspective(1px) translateZ(0);
box-shadow: 0 0 1px rgba(0, 0, 0, 0);
position: relative;
-webkit-transition-property: color;
transition-property: color;
-webkit-transition-duration: 0.5s;
transition-duration: 0.5s;
}
.hvr-bounce-to-top:before {
content: "";
position: absolute;
z-index: -1;
top: 0;
left: 0;
right: 0;
bottom: 0;
background: #2098D1;
-webkit-transform: scaleY(0);
transform: scaleY(0);
-webkit-transform-origin: 50% 100%;
transform-origin: 50% 100%;
-webkit-transition-property: transform;
transition-property: transform;
-webkit-transition-duration: 0.5s;
transition-duration: 0.5s;
-webkit-transition-timing-function: ease-out;
transition-timing-function: ease-out;
}
.hvr-bounce-to-top:hover, .hvr-bounce-to-top:focus, .hvr-bounce-to-top:active {
color: white;
}
.hvr-bounce-to-top:hover:before, .hvr-bounce-to-top:focus:before, .hvr-bounce-to-top:active:before {
-webkit-transform: scaleY(1);
transform: scaleY(1);
-webkit-transition-timing-function: cubic-bezier(0.52, 1.64, 0.37, 0.66);
transition-timing-function: cubic-bezier(0.52, 1.64, 0.37, 0.66);
}

11. Radial Out
.hvr-radial-out {
display: inline-block;
vertical-align: middle;
-webkit-transform: perspective(1px) translateZ(0);
transform: perspective(1px) translateZ(0);
box-shadow: 0 0 1px rgba(0, 0, 0, 0);
position: relative;
overflow: hidden;
background: #e1e1e1;
-webkit-transition-property: color;
transition-property: color;
-webkit-transition-duration: 0.3s;
transition-duration: 0.3s;
}
.hvr-radial-out:before {
content: "";
position: absolute;
z-index: -1;
top: 0;
left: 0;
right: 0;
bottom: 0;
background: #2098D1;
border-radius: 100%;
-webkit-transform: scale(0);
transform: scale(0);
-webkit-transition-property: transform;
transition-property: transform;
-webkit-transition-duration: 0.3s;
transition-duration: 0.3s;
-webkit-transition-timing-function: ease-out;
transition-timing-function: ease-out;
}
.hvr-radial-out:hover, .hvr-radial-out:focus, .hvr-radial-out:active {
color: white;
}
.hvr-radial-out:hover:before, .hvr-radial-out:focus:before, .hvr-radial-out:active:before {
-webkit-transform: scale(2);
transform: scale(2);
}
12. Radial In
.hvr-radial-in {
display: inline-block;
vertical-align: middle;
-webkit-transform: perspective(1px) translateZ(0);
transform: perspective(1px) translateZ(0);
box-shadow: 0 0 1px rgba(0, 0, 0, 0);
position: relative;
overflow: hidden;
background: #2098D1;
-webkit-transition-property: color;
transition-property: color;
-webkit-transition-duration: 0.3s;
transition-duration: 0.3s;
}
.hvr-radial-in:before {
content: "";
position: absolute;
z-index: -1;
top: 0;
left: 0;
right: 0;
bottom: 0;
background: #e1e1e1;
border-radius: 100%;
-webkit-transform: scale(2);
transform: scale(2);
-webkit-transition-property: transform;
transition-property: transform;
-webkit-transition-duration: 0.3s;
transition-duration: 0.3s;
-webkit-transition-timing-function: ease-out;
transition-timing-function: ease-out;
}
.hvr-radial-in:hover, .hvr-radial-in:focus, .hvr-radial-in:active {
color: white;
}
.hvr-radial-in:hover:before, .hvr-radial-in:focus:before, .hvr-radial-in:active:before {
-webkit-transform: scale(0);
transform: scale(0);
}

13. Rectangle In
.hvr-rectangle-in {
display: inline-block;
vertical-align: middle;
-webkit-transform: perspective(1px) translateZ(0);
transform: perspective(1px) translateZ(0);
box-shadow: 0 0 1px rgba(0, 0, 0, 0);
position: relative;
background: #2098D1;
-webkit-transition-property: color;
transition-property: color;
-webkit-transition-duration: 0.3s;
transition-duration: 0.3s;
}
.hvr-rectangle-in:before {
content: "";
position: absolute;
z-index: -1;
top: 0;
left: 0;
right: 0;
bottom: 0;
background: #e1e1e1;
-webkit-transform: scale(1);
transform: scale(1);
-webkit-transition-property: transform;
transition-property: transform;
-webkit-transition-duration: 0.3s;
transition-duration: 0.3s;
-webkit-transition-timing-function: ease-out;
transition-timing-function: ease-out;
}
.hvr-rectangle-in:hover, .hvr-rectangle-in:focus, .hvr-rectangle-in:active {
color: white;
}
.hvr-rectangle-in:hover:before, .hvr-rectangle-in:focus:before, .hvr-rectangle-in:active:before {
-webkit-transform: scale(0);
transform: scale(0);
}

14. Rectangle Out
.hvr-rectangle-out {
display: inline-block;
vertical-align: middle;
-webkit-transform: perspective(1px) translateZ(0);
transform: perspective(1px) translateZ(0);
box-shadow: 0 0 1px rgba(0, 0, 0, 0);
position: relative;
background: #e1e1e1;
-webkit-transition-property: color;
transition-property: color;
-webkit-transition-duration: 0.3s;
transition-duration: 0.3s;
}
.hvr-rectangle-out:before {
content: "";
position: absolute;
z-index: -1;
top: 0;
left: 0;
right: 0;
bottom: 0;
background: #2098D1;
-webkit-transform: scale(0);
transform: scale(0);
-webkit-transition-property: transform;
transition-property: transform;
-webkit-transition-duration: 0.3s;
transition-duration: 0.3s;
-webkit-transition-timing-function: ease-out;
transition-timing-function: ease-out;
}
.hvr-rectangle-out:hover, .hvr-rectangle-out:focus, .hvr-rectangle-out:active {
color: white;
}
.hvr-rectangle-out:hover:before, .hvr-rectangle-out:focus:before, .hvr-rectangle-out:active:before {
-webkit-transform: scale(1);
transform: scale(1);
}

15. Shutter In Horizontal
.hvr-shutter-in-horizontal {
display: inline-block;
vertical-align: middle;
-webkit-transform: perspective(1px) translateZ(0);
transform: perspective(1px) translateZ(0);
box-shadow: 0 0 1px rgba(0, 0, 0, 0);
position: relative;
background: #2098D1;
-webkit-transition-property: color;
transition-property: color;
-webkit-transition-duration: 0.3s;
transition-duration: 0.3s;
}
.hvr-shutter-in-horizontal:before {
content: "";
position: absolute;
z-index: -1;
top: 0;
bottom: 0;
left: 0;
right: 0;
background: #e1e1e1;
-webkit-transform: scaleX(1);
transform: scaleX(1);
-webkit-transform-origin: 50%;
transform-origin: 50%;
-webkit-transition-property: transform;
transition-property: transform;
-webkit-transition-duration: 0.3s;
transition-duration: 0.3s;
-webkit-transition-timing-function: ease-out;
transition-timing-function: ease-out;
}
.hvr-shutter-in-horizontal:hover, .hvr-shutter-in-horizontal:focus, .hvr-shutter-in-horizontal:active {
color: white;
}
.hvr-shutter-in-horizontal:hover:before, .hvr-shutter-in-horizontal:focus:before, .hvr-shutter-in-horizontal:active:before {
-webkit-transform: scaleX(0);
transform: scaleX(0);
}

16. Shutter Out Horizontal
.hvr-shutter-out-horizontal {
display: inline-block;
vertical-align: middle;
-webkit-transform: perspective(1px) translateZ(0);
transform: perspective(1px) translateZ(0);
box-shadow: 0 0 1px rgba(0, 0, 0, 0);
position: relative;
background: #e1e1e1;
-webkit-transition-property: color;
transition-property: color;
-webkit-transition-duration: 0.3s;
transition-duration: 0.3s;
}
.hvr-shutter-out-horizontal:before {
content: "";
position: absolute;
z-index: -1;
top: 0;
bottom: 0;
left: 0;
right: 0;
background: #2098D1;
-webkit-transform: scaleX(0);
transform: scaleX(0);
-webkit-transform-origin: 50%;
transform-origin: 50%;
-webkit-transition-property: transform;
transition-property: transform;
-webkit-transition-duration: 0.3s;
transition-duration: 0.3s;
-webkit-transition-timing-function: ease-out;
transition-timing-function: ease-out;
}
.hvr-shutter-out-horizontal:hover, .hvr-shutter-out-horizontal:focus, .hvr-shutter-out-horizontal:active {
color: white;
}
.hvr-shutter-out-horizontal:hover:before, .hvr-shutter-out-horizontal:focus:before, .hvr-shutter-out-horizontal:active:before {
-webkit-transform: scaleX(1);
transform: scaleX(1);
}

17. Shutter In Vertical
.hvr-shutter-in-vertical {
display: inline-block;
vertical-align: middle;
-webkit-transform: perspective(1px) translateZ(0);
transform: perspective(1px) translateZ(0);
box-shadow: 0 0 1px rgba(0, 0, 0, 0);
position: relative;
background: #2098D1;
-webkit-transition-property: color;
transition-property: color;
-webkit-transition-duration: 0.3s;
transition-duration: 0.3s;
}
.hvr-shutter-in-vertical:before {
content: "";
position: absolute;
z-index: -1;
top: 0;
bottom: 0;
left: 0;
right: 0;
background: #e1e1e1;
-webkit-transform: scaleY(1);
transform: scaleY(1);
-webkit-transform-origin: 50%;
transform-origin: 50%;
-webkit-transition-property: transform;
transition-property: transform;
-webkit-transition-duration: 0.3s;
transition-duration: 0.3s;
-webkit-transition-timing-function: ease-out;
transition-timing-function: ease-out;
}
.hvr-shutter-in-vertical:hover, .hvr-shutter-in-vertical:focus, .hvr-shutter-in-vertical:active {
color: white;
}
.hvr-shutter-in-vertical:hover:before, .hvr-shutter-in-vertical:focus:before, .hvr-shutter-in-vertical:active:before {
-webkit-transform: scaleY(0);
transform: scaleY(0);
}

18. Shutter Out Vertical
.hvr-shutter-out-vertical {
display: inline-block;
vertical-align: middle;
-webkit-transform: perspective(1px) translateZ(0);
transform: perspective(1px) translateZ(0);
box-shadow: 0 0 1px rgba(0, 0, 0, 0);
position: relative;
background: #e1e1e1;
-webkit-transition-property: color;
transition-property: color;
-webkit-transition-duration: 0.3s;
transition-duration: 0.3s;
}
.hvr-shutter-out-vertical:before {
content: "";
position: absolute;
z-index: -1;
top: 0;
bottom: 0;
left: 0;
right: 0;
background: #2098D1;
-webkit-transform: scaleY(0);
transform: scaleY(0);
-webkit-transform-origin: 50%;
transform-origin: 50%;
-webkit-transition-property: transform;
transition-property: transform;
-webkit-transition-duration: 0.3s;
transition-duration: 0.3s;
-webkit-transition-timing-function: ease-out;
transition-timing-function: ease-out;
}
.hvr-shutter-out-vertical:hover, .hvr-shutter-out-vertical:focus, .hvr-shutter-out-vertical:active {
color: white;
}
.hvr-shutter-out-vertical:hover:before, .hvr-shutter-out-vertical:focus:before, .hvr-shutter-out-vertical:active:before {
-webkit-transform: scaleY(1);
transform: scaleY(1);
}

Theo github

Không có nhận xét nào