Cách chèn quảng cáo Google Adsense hay quảng cáo bất kỳ vào giữa bài viết trong Blogspot

Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá

Việc triển khai các đơn vị quảng cáo làm sao để đạt hiệu quả khi bạn đang sở hữu 1 trang blog hay website để kiếm tiền thì có rất nhiều cách. Một trong số đó mình thấy việc đưa quảng cáo xuất hiện tự động giữa các bài viết là một cách khá hiệu quả. Đối với việc chèn quảng cáo dạng thủ công cho từng bài viết thì không phải bàn tới vì rất mất thời gian và ở đây mình chia sẻ các bạn đoạn code có thể giúp chèn quảng cáo vào giữa tất cả bài viết trong Blogspot của bạn.

Cách chèn quảng cáo Google Adsense hay quảng cáo bất kỳ vào giữa bài viết trong Blogspot

Đầu tiên bạn đăng nhập vào Blogger >> Chủ đề >> Chỉnh sửa HTML

Tìm đến thẻ hiển thị nội dung bài viết <data:post.body/> và thay thẻ này bằng đoạn code sau

<div expr:id='"vt_ads1" + data:post.id'/>
<div class='ads_posts'>

<!-- Code quảng cáo của bạn -->

</div>

<div expr:id='"vt_ads2" + data:post.id'><p><data:post.body/></p></div>
<script type='text/javascript'>
var obj0=document.getElementById("vt_ads1");
var obj1=document.getElementById("vt_ads2");
var s=obj1.innerHTML;
var t=s.substr(0,s.length/2);
var r=t.lastIndexOf("<br>");if(r>0) {obj0.innerHTML=s.substr(0,r);obj1.innerHTML=s.substr(r+5);}

</script>
Bạn hãy thêm code quảng cáo của bạn vào vị trí (<!-- Code quảng cáo của bạn -->) ở trên

Sau đó bạn Lưu lại là xong.

Không có nhận xét nào