Một số thay đổi trong công cụ Google Search Console với giao diện mới

Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá

Thời gia qua Google đã có thông báo về việc thay đổi giao diện của công cụ Google Search Console và đã chính thức chuyển sang giao diện mới trong tháng 12.2018 này, với một số thay đổi trong công cụ mới này. Tuy nhiên, thời gian này bạn vẫn có thể sử dụng được giao diện cũ nếu muốn. Nhưng do ra mắt công cụ mới thì trong thời gian ngắn nữa Google sẽ chính thức xóa hẳn đi phiên bản cũ nên bạn tốt nhất tìm hiểu về công cụ mới để có thể cải thiện website/blog của mình thời gian tới.

Một số thay đổi trong công cụ Google Search Console với giao diện mới

Google Search Console là gì?

Google Search Console (Trước đây gọi là Google Webmaster Tool) là một công cụ miễn phí từ Google mà bất cứ ai làm website đều phải sử dụng. Đây là công cụ rất hữu ích trong việc SEO website hay blog của mình, giúp index các bài viết trên website hay blog một cách nhanh chóng, đây là công cụ không thể thiếu với dân SEO.

Giao diện báo cáo của phiên bản cũ

Một số thay đổi trong công cụ Google Search Console với giao diện mới

Bây giờ khi bạn đăng nhập sẽ thấy giao diện phiên bản mới

Một số thay đổi trong công cụ Google Search Console với giao diện mới

Nếu bạn muốn thêm sơ đồ website vào công cụ Google Search Console ở phiên bản mới thì chọn Sitemap

Một số thay đổi trong công cụ Google Search Console với giao diện mới

Bạn muốn chuyển về phiên bản cũ có thể chọn như hình bên dưới:

Một số thay đổi trong công cụ Google Search Console với giao diện mới

Thay đổi chung:

- Dữ liệu về lưu lượng tìm kiếm trong 16 tháng, so với 3 tháng trong sản phẩm cũ
- Thân thiện với thiết bị di động
- Thông tin chi tiết về một trang cụ thể, bao gồm trạng thái lập chỉ mục, URL chuẩn, khả năng sử dụng trên thiết bị di động, v.v.
- Các quy trình theo dõi để giúp bạn theo dõi, sửa lỗi và yêu cầu thu thập lại dữ liệu những trang bị ảnh hưởng bởi các vấn đề thu thập dữ liệu.
- Các báo cáo và công cụ mới và cải tiến: nội dung này sẽ được mô tả trong phần tiếp theo.

So sánh các công cụ và báo cáo

Báo cáo Search Console cũ Báo cáo Search Console mới So sánh
- Phân tích tìm kiếm Hiệu suất Báo cáo mới có dữ liệu trong 16 tháng và dễ sử dụng hơn rất nhiều.
- Thẻ thông tin Tính năng nâng cao cá nhân Báo cáo mới cung cấp thông tin gỡ lỗi chi tiết và khả năng yêu cầu thu thập lại dữ liệu về các vấn đề đã khắc phục chỉ bằng một lần nhấp.
- Liên kết đến trang web của bạn
- Liên kết nội bộ
Liên kết Báo cáo mới kết hợp cả 2 báo cáo Liên kết đến trang web của bạn và Liên kết nội bộ, với số lượng liên kết đáng tin cậy hơn.
- Trạng thái lập chỉ mục Trạng thái lập chỉ mục Báo cáo mới cung cấp tất cả thông tin của báo cáo cũ, cùng với thông tin chi tiết về trạng thái thu thập dữ liệu từ Chỉ mục của Google.
- Báo cáo Sơ đồ trang web Sơ đồ trang web mới Báo cáo mới cung cấp thông tin tương tự nhưng được thiết kế tốt hơn. Báo cáo cũ hỗ trợ việc kiểm tra một sơ đồ trang web mà không cần gửi sơ đồ, còn báo cáo mới chỉ thực hiện kiểm tra khi gửi.
- Accelerated Mobile Pages Trạng thái AMP Báo cáo mới có thông tin về nhiều loại lỗi khác, cộng với quy trình khắc phục để yêu cầu lập chỉ mục lại các trang đã khắc phục.
- Vấn đề bảo mật Vấn đề bảo mật mới Báo cáo mới hiển thị lịch sử vấn đề bảo mật trên trang web của bạn, bao gồm cả các yêu cầu xem xét lại và kết quả.
- Tìm nạp như Google Công cụ kiểm tra URL Công cụ kiểm tra URL hiển thị thông tin về các phiên bản URL đã lập chỉ mục và đang hoạt động, đồng thời cung cấp khả năng yêu cầu thu thập dữ liệu. Thông tin mới bao gồm URL của trang chuẩn, bất kỳ quy tắc chặn noindex/nocrawl nào và liệu URL có nằm trong chỉ mục của Google hay không.
- Khả năng sử dụng trên thiết bị di động Khả năng sử dụng trên thiết bị di động Báo cáo mới cung cấp thông tin tương tự nhưng ở định dạng dễ sử dụng hơn. Báo cáo cũng cung cấp quy trình khắc phục để yêu cầu lập chỉ mục lại các trang đã khắc phục vấn đề về khả năng sử dụng trên thiết bị di động.
Không có phiên bản mới Kiểm tra URL Báo cáo mới cung cấp thông tin chi tiết về các trang của bạn trong chỉ mục của Google, bao gồm trạng thái trong chỉ mục (có hoặc không có trong chỉ mục), thời gian thu thập dữ liệu lần cuối, URL chuẩn, quy tắc chặn noindex/robots.txt, v.v. Công cụ này cũng cho phép kiểm tra một trang đang hoạt động để xem trang có đủ điều kiện thu thập dữ liệu hay không.

Theo Google

Không có nhận xét nào