Preview Source

Công cụ này sẽ giúp bạn giải mã code dạng HTML của bạn, nó sẽ cho bạn thấy kết quả hiển thị của đoạn mã mà bạn muốn dùng. Để sử dụng công cụ này bạn hãy dán đoạn mã HTML đó vào khung bên dưới và chọn "Xem trước" bạn sẽ thấy ngay kết quả. Ví dụ mình có đoạn mã Flash game bên dưới bạn hãy copy và dán vào khung bên dưới và chọn "Xem trước" nó sẽ cho bạn kết quả.
<a href='http://www.traidatmui.com' target="_blank" title="Thủ thuật - Download - Thư giản" /><img alt=" Thủ thuật - Download - Thư giản" src="https://lh3.googleusercontent.com/-fKJo9EiPjck/TjgrhSyRWCI/AAAAAAAAIrw/HA7ir0CZk6U/logoblog.png" /></a>
Xóa đi  | Xem trước | Chọn tất cả | Làm lại traidatmui.com

Chuyên mục: