View Source Web

Đây là cộng cụ dùng để xem nguồn (Source) của một trang web hay blog nào đó. Bạn hãy nhập địa chỉ mà bạn muốn xem nguồn của trang đó vào khung bên dưới và chọn hiển thị. Công cụ hoạt động bởi trang: http://www.iwebtool.com

Nhập địa chỉ web hay blog: http://
(Ví dụ: www.traidatmui.com)
Nguồn: http://www.iwebtool.com

Chuyên mục: